PCR Hjemmetest Studie

På denne side kan du, som deltager i ”PCR Hjemmetest Studie” finde svar på ofte stillede spørgsmål.

“PCR Hjemmetest Studie” er et overvågningsstudie af covid-19-smitten i Danmark, og gennemføres som et samarbejde mellem Statens Serum Institut og Danske Regioner. De hjemmetests, der benyttes i dette studie analyseres med PCR i modsætning til de hjemmetests/kviktests/antigentest, som har været benyttet af bl.a. skoler, og som du sikkert har prøvet. Dette er første gang vi igangsætter hjemmebaseret PCR-selvpodning som et redskab i overvågning af covid-19 i Danmark.

10.000 personer er inviteret til at deltage i “PCR Hjemmetest Studiet” sammen med deres husstandsmedlemmer. Inviterede personer kan deltage med hele husstanden eller udvalgte medlemmer.

De 10.000 personer er fundet tilfældigt blandt danske bloddonorer. Deltagere får testkits tilsendt med posten, så de kan pode sig selv én gang om ugen i fire uger. Undervejs skal deltagere registrere prøver samt besvare spørgeskemaer om bl.a. symptomer i TestCenter Danmarks Webapp. Deltagerne skal sende husstandens prøver en gang om ugen i 4 uger via posten til analyse på Statens Serum Institut.

Nedenstående video viser processen vedrørende ”PCR hjemmetest Studiet” med særlig fokus på selvpodning.

2022-05-11_11-15-11

PCR Hjemmetest Studiet - Selvpodning

For at registrere din prøve i forbindelse med ”PCR Hjemmetest Studie”, kan du via din mobiltelefon logge ind på TestCenter Danmarks Webapp (https://tcdkapp.ssi.dk/).

1. Support

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål til ”PCR Hjemmetest Studie”?
Hvis du har spørgsmål til dele af “PCR Hjemmetest Studie”, som du ikke kan finde svar på her på informationssiden, eller du oplever en fejl eller et problem, kan du kontakte TestCenter Danmarks support.

Skriv en e-mail til pcrhjemmeteststudie@ssi.dk eller ring til +45 4046 8599.

Telefoniske åbningstider:
Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-12.00 indtil den 8. juli 2022.
Supporten holder lukket weekend, helligdage samt fredag den 27. maj 2022 efter Kristi Himmelfartsdag.

2. Testkit

Hvordan får jeg testkits udleveret?
Testkits leveres som en pakke foran din dør, når du er tilmeldt “PCR Hjemmetest Studie”. Hvis PostNord ikke kan levere pakken, vil du modtage en seddel i din postkasse med anvisninger omkring afhentningssted.

Hvad indeholder mit testkit?
Hver deltagende husstand modtager en pakke, som indeholder testkits til en periode på 4 uger for hele husstanden.
Helt konkret vil en testkitpakke indeholde følgende:

Et informationsbrev, 4 returkuverter samt 4 transportrør, da prøverne skal sendes en gang om ugen i 4 uger.

Informationsbrev, 4 returkuverter samt 4 transportrør, da prøverne skal sendes en gang om ugen i 4 uger

Hvis der kun tilmeldes en i husstanden vil hver returkuvert sammen med transportrør indeholde følgende remedier:

4 returkuverter samt 4 transportrør, da prøverne skal sendes en gang om ugen i 4 uger

Hvis der tilmeldes fire i husstanden vil hver returkuvert sammen med transportrør indeholde følgende remedier:

4 returkuverter samt 4 transportrør, da prøverne skal sendes en gang om ugen i 4 uger

Et testkit til en person til en ugentlig podning indeholder:

Prøvemateriale til PCR Hjemmetest Studie: Prøverør, podepind, tungespatel, spritserviet, returkuvert og transportrør 

Bemærk, at testkittet indeholder to podepinde samt to spritservietter, selvom du kun skal bruge én podepind til selvpodningen samt én spritserviet til afspritning af prøverør. De ekstra remedier er i tilfælde af, at du fx taber podepinden. Hvis du efter studiet har overskydende remedier fra testkittet tilbage, skal du blot smide dette i skraldespanden til restaffald – ligesom med de brugte remedier.

I tilfælde af, at mit testkit eller dele af kittet såsom informationsbrevet er bortkommet, kan jeg da få udleveret et nyt?
Kontakt supporten hurtigst muligt.

Hvad er forskellen på testene i dette studie, og de test man har fået med hjem fra skole/arbejde eller kan købe på apoteket, supermarkedet mv.?
De test, vi anvender i dette projekt, benytter PCR, som er mere præcis end de hurtigtests (også kaldet kviktests, lyntest eller antigentests), der tidligere har været brugt som hjemmetest.

Hurtigtest påviser virusproteiner (kaldet antigener), og giver et svar inden for få minutter. Antigentests er mindre følsomme og mindre præcise end PCR-tests, fordi antigenerne ikke opformeres, men påvises direkte. Der vil være nogle smittede, som ikke får påvist covid-19 ved antigentest (falsk negative), ligesom der vil være enkelte, som ifølge antigentest er positive for covid-19, selvom de ikke er smittede (falsk positive). Derfor skal en positiv antigentest valideres med en PCR-test efterfølgende. Netop mængden af falsk negative varierer meget mellem de forskellige udbudte antigentests.

PCR står for Polymerase Chain Reaction. En PCR-test kan vise, om en organismes (fx virus) arvemateriale er til stede i en prøve. Alle mikroorganismer og virus indeholder arvemateriale (DNA eller RNA), som er specifikt for den pågældende organisme. Det gælder også for sygdomsfremkaldende agens (patogener) som eksempelvis virus. PCR står for Polymerase Chain Reaction. Ved hjælp af PCR-test kan man således finde frem til de bestemte organismer, man ønsker at undersøge for.
 
Ved PCR-test af SARS-CoV-2 omsættes RNA til DNA, og prøven tilsættes primere, som binder sig til virus’ DNA i prøven. Primerne er designet til kun at binde til genmaterialet i SARS-CoV-2. Primerne kan således ikke binde sig til andre vira og gener, og man sikrer dermed, at der kun tjekkes for infektion med SARS-CoV-2 i testen. På Statens Serum Institut anvender man primere, der knytter sig til E-genet, som anbefalet af WHO og ECDC, idet det giver en yderst sensitiv og specifik test.

3. TestCenter Danmarks webapp

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge webappen?
Webappen bruges til at registrere prøver. Såfremt du har børn under 15 år, kan du også registrere deres prøver.

I informationsbrevet i testkittet, står der:

1. Gå til https://tcdkapp.ssi.dk/ via din mobiltelefon.
2. Login med NemID/MitID.
3. Start registreringen af en prøve for dig og/eller dit barn.

Det første, du bliver bedt om, når du skal registrere en prøve, er at scanne en QR-kode med din mobiltelefons kamera. QR-koden findes i informationsbrevet, som du har modtaget sammen med dit testkit.

Bemærk, at du ikke skal bruge en QR-scanner/læser, som du har installeret på din telefon, til dette. Webappen genkender samt validerer QR-koden i informationsbrevet.

Det er vigtigt, at følge registreringsflowet samt podningsinstruksen i TestCenter Danmarks webapp. Hvis der ved en fejl skannes samme prøverør for to forskellige personer i husstanden, vil testen ende ud med et inkonklusivt svar. Prøverør koden skal være unik pr person.

Kan jeg bruge min computer til at registrere en prøve via TestCenter Danmarks webapp?
Du skal anvende din mobiltelefon til registrering af prøver via TestCenter Danmarks webapp.

Min mobiltelefon kan ikke finde siden med webappen, hvad gør jeg?
Sørg for at undersøge:

 • Om din mobiltelefon har forbindelse til internettet

 • Om der er tastefejl i webadressen

 • Alternativt kan du tilgå linket via telefonen her: https://tcdkapp.ssi.dk/

 • Såfremt du stadig oplever problemer, kan du kontakte TestCenter Danmarks support.

Jeg kan ikke få scannerfunktionen i webappen til at virke, hvad gør jeg?
Sørg for at tjekke, om du har givet webappen tilladelse til at bruge din mobiltelefons kamera.

Første gang du starter en registrering trykker ’Start scanner’, spørger din enhed, om du vil give ”tcdkapp.ssi.dk” adgang til kameraet på din mobile enhed. Her skal du give tilladelse for at scannerfunktionen virker.

Er du enten ikke blevet spurgt, om du vil tillade brug af kameraet, eller har du ved en fejl trykket ”Bloker/Tillad ikke/Annuller”, kan du gøre følgende afhængigt af, hvilken telefon du har:

 • iPhone: Indstillinger > Safari (eller den browser, du benytter) > Kamera > Tillad

 • Android: Indstillinger > Apps > Chrome (eller den browser du benytter) > Tilladelser > Kamera > Tillad

Herefter skal du opdatere hjemmesiden, hvorefter scannerfunktionen nu bør virke.

Alternativt, kan du logge ud og ind igen med NemID/MitID og starte registreringen på ny, hvor du her kan give tilladelse til brug af kamera på din mobile enhed.

Såfremt scannerfunktionen stadig ikke virker , kan du kontakte vores support.

Webappen melder fejl under QR-kode-scanning. Hvad gør jeg?
Det kan skyldes, at du forsøger at scanne en QR-kode, der ikke er valid. Benyt QR-koden for registrering af PCR Hjemmetest Studie, der fremgår i informationsbrevet, som du har modtaget sammen med dit testkit.

Oplever du stadig problemer, så kan du kontakte supporten.

Jeg kan ikke scanne prøverørkoden, hvad gør jeg?
Din mobiltelefons kamera skal kunne understøtte fokus. De fleste smartphones gør dette automatisk, og ellers kan du justere dette på telefonens indstillinger.

 • Prøverørkoden skal være cirka 10-11 cm fra din mobiltelefons kamera for at kunne fokusere. Hold telefonen stille eller forsøg at justere afstanden mellem telefonen og prøverøret. Bemærk, at prøverøret skal være i fokus.
 • Prøverørkoden skal være godt belyst. Vær dog opmærksom på genskær fra direkte belysning. Genskær kan give kameraet besvær med at fokusere på prøverørets kode.
 • Såfremt du stadig har problemer med at scanne prøverøret, prøv da at rotere prøverøret langsomt i cirkulære bevægelser.

Kamera på de nyere mobiltelefoner er forudindstillet til at fokusere på genkendelige objekter, fx fingernegle. Det kan være, du skal sikre, at andre elementer ikke stjæler fokus. Prøv at holde prøverøret som anvist på billedet:

 

Hånd holder prøverør til PCR Hjemmetest Studie

Bemærk, at det prøverør, du scanner, skal være det samme, som det du sender retur med posten til Statens Serum Institut til PCR analyse. Du må altså ikke tilføre podepind i et prøverør og scanne et andet prøverør.

Hvorfor skal jeg registrere mit telefonnummer og svare på et spørgeskema i webappen?
Det er frivilligt at registrere dit telefonnummer samt svare på spørgeskemaet i webappen.

Ved at indtaste dit telefonnummer, giver det os mulighed for at kontakte dig med henblik på at udføre telefonisk feedback på din oplevelse af “PCR Hjemmetest Studie”. Vi håber du er villig til dette, da det giver os mulighed for at forbedre setuppet omkring PCR Hjemmetest.

Svar fra spørgeskemaet vil blive brugt til at koble symptomer til potentiel smitte. Vi håber, at du er villig til at hjælpe os med at besvare spørgeskemaet, da det er vigtigt for at kunne forstå virusspredning i samfundet.  

Hvorfor beder webappen mig om at logge ind med NemID/MitID igen, når jeg vil starte en ny registrering?
Det kan skyldes, at hjemmesiden har været inaktiv for længe, og at din session derfor er udløbet. Du er derfor nødt til at logge ind igen med NemID/MitID.

Bemærk, hvis du bliver bedt om at logge ind igen med NemID/MitID, inden du nåede at afslutte din registrering, skal du starte forfra med din registrering.

Webappen giver dig en kvittering når du har færdigregistreret din prøve. Når der står ”Du har færdiggjort din registrering i TestCenter Danmarks Webapp”, er det en bekræftelse på succesfuld registrering og at data er videresendt til Statens Serum Institut. 

Hvorfor kan jeg ikke finde TestCenter Danmarks webapp i AppStore/Google Play Butik?
Det skyldes, at TestCenter Danmarks webapp er en webapp og ikke en såkaldt native app, som normalt findes via AppStore eller Google Play Butik.

TestCenter Danmarks webapp fungerer og ser ud som en native app men tilgås via browseren på din mobiltelefon.

Du kan gemme TestCenter Danmarks webapp som et bogmærke på din mobiltelefons hjemmeskærm, så webappen bliver lettere og hurtigere at tilgå.

Principielt kan webappen tilgås fra alle enheder, der har adgang til internettet og har et kamera, der understøtter fokus. Mange vil opleve, ved brug af deres computer, at deres kamera ikke kan scanne prøverørskoden, da computere ofte ikke har en fokus-funktion, og man vil derfor ikke kunne foretage registreringen.

Kan man logge ind med NemID/MitID, hvis ens telefon blokerer for pop-op-vinduer?
Ja. Pop-op-vinduer er vinduer, som åbnes automatisk uden din tilladelse. Når du registrerer en prøve via TestCenter Danmarks webapp, vælger du aktivt at logge ind med NemID/MitID. Det betyder, at du kan fortsætte med at blokere for pop-op-vinduer samtidig med, du benytter webappen.

Kan jeg benytte hvilken som helst browser til registrering i webappen?
Ja. Dette skyldes, at TestCenter Danmarks webapp er en webapp og ikke en såkaldt native app, som normalt findes via diverse stores fx AppStore og Google Play Butik.

Webapps tilgås således via en browser på din mobiltelefon, hvilket selvfølgelig også betyder, at en internetforbindelse er nødvendig for at webappen kan fungere.

Oplever du, at du ikke kan åbne webappen i din browser, så kontakt supporten.

Hvem kan bruge webappen?
Alle personer, som har et dansk CPR-nummer/personnummer samt NemID/MitID, kan registrere en prøve via TestCenter Danmarks webapp.

Samtidig kræver anvendelse af webappen, at du har en mobiltelefon, der kan gå på internettet, og som har et kamera, der fungerer samt kan fokusere. De fleste smartphones gør dette automatisk, og ellers kan du justere dette på telefonens indstillinger.

Af tekniske årsager kan du ikke benytte webappen, hvis du er navnebeskyttet eller har et administrativt personnummer. Forældre kan registrere selvpodninger på vegne af deres børn, der er under 15 år.

4. Selvpodning 

Hvorfor skal jeg pode mig selv både i halsen og i næsen?
Hvis du er smittet med SARS-CoV-2-virus, vil chancen for at du opsamler virus med podepinden være større, når du både poder dig selv i halsen og i næsen. Der er forskel på hvor virus sidder afhængigt af hvor længe man har været smittet. Desuden kan vi ikke med sikkerhed vide, hvor en eventuel fremtidig virusvariant vil foretrække at sætte sig: om det er i halsen eller i næsen. Derfor er podning fra både svælget samt næsen den bedste måde at sikre, at vi finder virus hos en, der er smittet. Såfremt at der er tale om et barn under 15 år, skal de kun pode sig i næsen, ikke i svælget.

Hvorfor skal mine børn under 15 år kun podes i næsen?
Nogle børn har svært ved at blive podet i halsen, derfor beder vi kun om, at de skal podes i næsen.

Jeg kan godt pode mit barn i halsen, må jeg gøre det?
Det er vigtigt, at man følger podningsinstruksen og kun poder børn under 15 år i næsen.

Hvor skal jeg podes, hvis jeg fylder 15 år under projektet?
Inden du fylder 15 år skal du pode dig i næsen. Når du fylder 15 år skal logge ind via webappen og herefter følge vejledningen som instruerer dig i at pode dig selv både i svælget samt næsen. 

Hvornår er selvpodningen ugyldig?
Selvpodningen skal gøres om, hvis podepinden bliver tabt. Hvis det sker, skal du bruge en ny podepind og påbegynde din podning på ny. Hvis du ved en fejl rammer din(e) tunge/kind/tænder/andet inden din bagvæg i svælget, skal du da blot forsætte podningen.

I tilfælde af at jeg har tabt alle udleverede podepinde, inden studiet er afsluttet, må jeg da bruge podepinde fra andre testkits herunder hjemmetest, der fx kan købes på apoteket?
Der må ikke anvendes andre podepinde, end dem der fremsendes med testkittet. Løber du tør for podepinde, kontakt da hurtigst muligt supporten, så vi kan sende nye podepinde til dig.

Må jeg pode mig selv, selvom jeg har fået påvist covid-19 og eller har symptomer på covid-19 i løbet af de 4 uger, studiet varer?
Ja, du skal pode dig selv én gang om ugen i 4 uger, også selvom du har symptomer. På samme måde må du godt deltage i studiet, selvom du er blevet konstateret smittet med covid-19.

Jeg er lige blevet testet i et testcenter – kan jeg så springe selvpodningen over?
Nej. Du skal fortsat pode dig selv én gang om ugen i 4 uger, selvom du lige er blevet testet i et testcenter.

Hvor nøjagtig er podningen, når jeg selv foretager den?
Såfremt du nøje følger podningsvejledningen i webappen, og hvis podningen sendes til Statens Serum Institut indenfor 48 timer, forventes det, at din prøve er lige så god, som dem der er foretages på testcenteret af en poder. 

5. Forsendelse af prøver 

Skal jeg sende alle husstandens prøverør i samme transportrør?
Ja. Når alle i husstanden har udført deres ugentlige PCR hjemmetest, skal samtlige prøverør lægges i samme transportrør, og sendes til Statens Serum Institut.

Hvorfor skal returkuverter indleveres på et PostNord indleveringssted? Kan jeg ikke bare aflevere dem i en postkasse?
For at sikre hurtigst mulig levering af dine prøver til Statens Serum Institut er det vigtigt at aflevere returkuverten via et PostNord indleveringssted.

Hvis du sender returkuverten via en postkasse, kan dette øge transporttiden, da der er forskellige tider for hvornår postkasser tømmes. Lang transporttid kan ende ud med et inkonklusivt testsvar.

Du kan find dit nærmeste PostNord indleveringssted her.

Gå ind på linket, skriv din adresse, vælg posthus. Du kan se PostNord indleveringssted på et kort samt på en liste.

Typisk findes PostNord indleveringssteder i Føtex eller den lokale kiosk. 

Hvor lang tid må der maksimalt gå fra registrering af en prøve til indlevering af returkuverten?
Vi anbefaler, at der maksimalt går 24 timer fra prøven er registreret i TestCenter Danmarks Webapp til returkuverten med prøven afleveres til et PostNord indleveringssted

Hvis du ikke når at aflevere returkuverten med prøven inden 24 timer, skal du stadig aflevere returkuverten. Du skal blot være opmærksom på, at svartiden i så fald ligeledes forlænges og prøven dermed kan ende ud med et inkonklusivt svar, hvis transporttiden bliver for lang.

Hvis du ikke får sendt prøven indenfor 7 dage, overgår du til næste podningsuge, og derfor må prøven udgå og skal kasseres. 

6. Testsvar 

Hvor finder jeg mit testsvar?
Testsvaret for covid-19 kan ses på sundhed.dk for personer som er fyldt 15 år.

Du skal logge ind ved hjælp af NemID/MitID på Sundhed.dk.

Testsvaret på dine/jeres Covid-19 prøver vil du/I kunne finde på sundhed.dk under ”Sundhedsjournal” og dernæst ”Laboratoriesvar”. Testsvaret er noteret under følgende laboratorieområde: ”Mikrobiologi”.

Du vil altså ikke kunne finde dit testsvar under ”Covid-19-svar”, hvor svarene på de prøver, som foretages i et testcenter, kan findes. De automatiske handlinger, som er bundet op på et covid-19-prøvesvar (fx fornyelse af Coronapas) udløses ikke med testsvarene fra ”PCR Hjemmetest Studie”.

Bemærk venligst at du ikke automatisk får besked, når testsvaret ligger i sundhed.dk. Du skal derfor selv være opmærksom på at tjekke dit svar på www.sundhed.dk ca. 4-5 hverdage efter at returkuverten er afleveret på et PostNord indleveringssted.

Testsvar for børn under 15 år sendes med Digital Post til alle forældremyndighedsindehavere.

Hvor lang tid går der, før jeg får mit covid-19 testsvar?
Svartiden afhænger af, hvornår og hvor prøven indleveres, hvor lang tid det tager PostNord at levere prøven til Statens Serum Institut, tiden det tager Statens Serum Institut at analysere prøven, og tiden det tager for prøvesvaret at blive synligt i Sundhed.dk.

Efter at, du har afleveret din returkuvert med din(e) prøve(r) på et PostNord indleveringsted, kan der gå op til 4 hverdage, før prøvesvaret vil fremgå af sundhed.dk og i MinSundhed-appen under ”Laboratoriesvar”.

Mit resultat er positivt/påvist, hvad gør jeg?
Hvis du får påvist covid-19, anbefaler Statens Serum Institut, at du eller dit barn får taget en ny prøve i et af TestCenter Danmarks testcentre. Derudover skal du følge gældende retningslinjer om selvisolation og kontaktopsporing for personer smittet med covid-19. Hvis “PCR Hjemmetest Studie” ikke er afsluttet, skal du fortsætte med at udføre prøver ugentlig som anvist i invitationsbrevet.  

Kan webappen udløse Coronapas til brug på rejser mv.?
Nej. De automatiske handlinger, som er bundet op på et covid-19-prøvesvar (fx fornyelse af Coronapas) udløses ikke med testsvarene fra PCR Hjemmetest Studie.

7. Afsluttende spørgeskema 

Hvem kan svare på afsluttende spørgeskema?
Du vil modtage et afsluttende spørgeskema via Digital Post d. 6. juli 2022. Spørgeskemaet bliver kun sendt til de bloddonorer, som har deltaget i studiet. Deltagende bloddonorer besvarer spørgeskemaet på vegne af alle deltagende medlemmer i husstanden. I spørgeskemaet spørges ind til oplevelsen samt omfanget af deltagelsen.

8. Datasikkerhed og jura 

Information om SSI’s behandling af oplysninger om dig i forbindelse med din deltagelse i PCR Hjemmetest Studiet

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Statens Serum Institut (”SSI”) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger om dig
Det overordnede formål med PCR Hjemmetest Studiet er at undersøge effekten af PCR hjemmetest. Det sker som en del af SSI’s operationelle beredskab mod smitsomme sygdomme.

Studiet har til formål at effektivisere indberetning af tests for covid-19 og meddelelse af testsvar til borgere. Dermed kan SSI varetage opgaven med at forebygge og bekæmpe sygdomsspredning samt smitteovervåge. For så vidt angår PCR-test for covid-19, vil studiet også medvirke til indberetning af prøvemateriale, som SSI analyserer i instituttets egenskab af landets centrallaboratorium. Et vigtigt formål er at overvåge smitsomme sygdomme og monitorere virusvarianter, som kræver, at der sendes prøvemateriale til SSI.

Der skabes i den sammenhæng en brugervenlig og lettilgængelig løsning til indberetning af borgernes prøver via selvpodning for covid-19. Løsningen skal muliggøre, at prøver via selvpodning kan sendes til analyse på SSI, og at SSI kan identificere den borger, som prøven stammer fra.

Derudover har PCR Hjemmetest Studiet til formål at afprøve designet med henblik på at afklare omfanget af deltagertilslutningen, samt afprøve Webappen og det logistiske set-up omkring prøveafsendelse og -modtagelse. Således vil det kunne vurderes, hvilke ændringer der bør laves på testsystemet, og om et hjemmetest baseret system er proportionalt, inden det implementeres i større skala og/eller med andre formål end at overvåge tendenser i covid-19 smitten.

PCR Hjemmetest Studiet udføres i perioden maj-juli 2022.

Det er SSI’s vurdering, at SSI har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, da behandlingen af personoplysninger i PCR Hjemmetest Studiet sker som led i SSI’s varetagelse af instituttets myndighedsopgaver efter sundhedslovens § 222, stk. 1, og epidemilovens § 45. SSI har i øvrigt hjemmel til at behandle følsomme personoplysninger i projektet med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g og i. SSI behandler oplysninger om CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11. Vi behandler dit CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

Bemærk, at i visse tilfælde vil oplysninger om dig blive brugt i forbindelse med forskning og statistik.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
  o Navn
  o Køn
  o Telefonnummer (hvis du vælger at oplyse dette)
  o Din folkeregisteradresse
  o Dine eventuelle svar på spørgeskemaer
  o Din egen læges ydernummer
  o Oplysninger om eventuelle børn og forældremyndighed
  o Login-oplysninger fra webappen
  o Testsvar i form af negativ/inkonklusiv på covid-19 PCR-test
 • Dit CPR-nummer
 • Følsomme personoplysninger i form af biologisk materiale (dine covid-19 PCR tests) og eventuelle positive prøvesvar på covid-19 PCR-test

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver dit testsvar til din egen læge.

Vi overlader oplysninger om dig til vores databehandlere.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi påtænker ikke at overføre oplysninger om dig til modtagere uden for EU og EØS eller til internationale organisationer.

Hvis SSI får behov for at overføre oplysningerne til lande uden for EU og EØS, vil det ske efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, som har til hensigt at opretholde det samme sikkerhedsniveau som i EU og EØS. Du vil i så fald blive informeret herom.

SSI’s databehandler PostNord Strålfors A/S anvender Microsoft Danmark ApS som underdatabehandler. Personoplysningerne opbevares af Microsoft på datacentre placeret inden for EU/EØS, og SSI har truffet passende tekniske foranstaltninger, herunder effektiv kryptering, med henblik på at sikre, at Microsoft på intet tidspunkt får adgang til disse personoplysninger i klar tekst.

Hvor oplysninger om dig stammer fra
Vi indsamler oplysninger fra dig, når du vælger at udfylde tilmeldingsblanketten til studiet, samt når du opstarter og deltager i et registreringsforløb i webappen samt indsender PCR-prøven med posten til SSI og afslutningsvis vælger at besvare vores afslutningsspørgeskema.

Derudover indsamler vi stamoplysninger om dig (navn, CPR-nr., din læges ydernummer og oplysninger om eventuelle børn/forældremyndighed) via Den Nationale Serviceplatform samt NemLogin.

Opbevaring af oplysninger om dig
Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe de er nødvendige af hensyn til de formål, de er indsamlet til, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysninger om dig vil ikke blive lagret varigt på din telefon. Der opbevares alene personoplysninger på din mobile enheds ”session storage”. Når din session er udløbet, vil oplysningerne blive slettet. I session storage gemmes data, indtil sessionen lukkes eller indberetningen er gennemført succesfuldt.

Du kan læse mere om SSI’s opbevaring af oplysninger om dig her.

Restmateriale fra den diagnostiske prøve vil blive opbevaret hos SSI, så længe det er påkrævet inden for rammerne af SSI’s myndighedsopgave efter sundhedsloven, men højst op til 30 år. Herefter vil restmateriale blive opbevaret i Danmarks Nationale Biobank med henblik på fremtidig forskning. Sidstnævnte gør SSI med hjemmel i databeskyttelseslovens § 10, og restmaterialet vil således herefter alene blive brugt til at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og når materialet er nødvendigt af hensyn til undersøgelserne. Restmaterialet vil blive gemt indtil det tidspunkt, hvor materialet ikke længere har statistisk eller videnskabelig værdi. Du kan læse mere om Danmarks Nationale Biobank her.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

- Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

- Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

- Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

- Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af oplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

- Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af oplysninger om dig.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger
Hvis du har andre spørgsmål til, hvordan SSI behandler personoplysninger om dig, er du altid velkommen til at kontakte vores DPA-funktion på ssidatabeskyttelse@ssi.dk eller 4046 0083.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, bedes du kontakte SSI via e-Boks. Du kan læse mere om, hvordan du bruger e-Boks på siden Sikker kommunikation med SSI.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af oplysninger om dig, er du altid velkommen til at kontakte Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, Helle Ginnerup-Nielsen.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: databeskyttelse@sum.dk
 • Ved brev: Holbergsgade 6, 1057 København K, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler oplysninger om dig på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.