TestCenter Danmark Apps Administrationsmodul

På denne side kan du som administrator eller supervisor i projektet ”PCR Superviseret test” finde svar på ofte stillede spørgsmål.

“PCR Superviseret test” er et projekt, som gennemføres som et samarbejde mellem Statens Serum Institut og Valby Testcenter i perioden den 1. december til den 22. december 2022. Formålet med projektet er at etablere et superviseret testflow i et testcenter via TCDK app-løsningen samt evaluere, om testflowet samt TCDK app-løsningen er robust nok til registrering af PCR Superviseret test.

Ved at deltage i projektet vil du hjælpe os med at:

 • Få en fleksibel testproces, som vi hurtigt kan etablere lokalt ved behov.
 • På sigt sikre virusovervågning samt biddrage til at forstå virusspredning i samfundet.
 • På sigt biddrage til at der forbruges færre omkostninger til test i fremtiden.

Danske borgere, der i forvejen skal testes i Valby testcenter kan blive tilbudt at deltage i projektet. Der vil ikke være et coronapas tilknyttet, og deltagere vil kunne se deres testsvar både i TestCenter Danmarks app samt sundhed.dk.

Hvis du er meldt ind som administrator eller supervisor, vil du skulle benytte dig både af TestCenter Danmarks administrationsmodul samt TestCenter Danmarks app.

1. Support

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål til TCDK app eller administrationsmodul?

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på denne informationsside, kan du kontakte vores support via:

Mail: tcdkapp@ssi.dk
Telefonnr.: +45 4046 8599

Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-12.00 frem til den 22. december 2022. Supporten holder lukket i weekender og på helligdage.

2. Oprettelse, krav og login

Sådan bliver du oprettet som supervisor

 1. Når din tilknyttede supervisoradministrator har oprettet dig i administrationsmodulet, modtager du en invitationsmail til den mail, du har oplyst, med et link. Her er der desuden vedhæftet en brugervejledning. Dette link er gyldigt i fem dage.
 2. Følg herefter den vedhæftede brugervejledning og de enkelte step for at oprette dig som supervisor.

Hvordan bliver jeg oprettet som administrator?

Har du været i dialog med SSI og fået oplyst ”Krav til teststation” samt fået godkendt din lokale SOP (Standard Operational Procedure), vil du kunne indsende dine oplysninger til supporten og blive oprettet som administrator.

Har du ikke været i dialog med SSI, men ønsker at blive oprettet som administrator, vil vi igangsætte den fornødne proces.

Hvad indebærer min rolle som supervisor, og hvad kræver det?

Din rolle som supervisor er beskrevet i dokument ’Krav til teststation’, som findes i administrationsmodulet under fanen ’Teststationer’.

Hvad du konkret skal/ikke skal gøre, er beskrevet i den lokale SOP.

Hvad indebærer min rolle som supervisoradministrator?

Din rolle som supervisor er beskrevet i dokument ’Krav til teststation’, som findes i administrationsmodulet under fanen ’Teststationer’.

Kan jeg som supervisor skifte mellem at logge ind med MitID Erhverv/NemID medarbejdersignatur og mit private MitID/NemID?

Nej. Læs mere om dette i den brugervejledning, som du har fået i mailen, da du blev oprettet som supervisor.

Supervisor har ikke modtaget link til oprettelse eller modtaget sms-kode. Hvad gør jeg?

Det skyldes formentligt, at der er indtastet forkerte oplysninger.

Supervisoradministrator kan logge ind i administrationsmodulet og se/rette, hvilke oplysninger, der er angivet. Når informationerne er rettet, vil supervisor modtage en ny mail/sms-kode, så han/hun kan gennemføre oprettelsen som supervisor. Hvis det stadig ikke lykkes, så kontakt support. Læs i brugervejledningen, der er tilgængelig i administrationsmodulet, hvordan en eksisterende supervisor rettes.

3. TCDK administrationsmodulet

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge modulet?

Efter du er oprettet som supervisor eller supervisoradministrator kan du tilgå administrationsmodulet. Husk at du skal vælge den logintype, som du valgte at verificere dig med ved oprettelsen, herunder MitID/NemID eller MitErhverv/NemID medarbejdersignatur. Du skal benytte en computer med adgang til internettet for at tilgå modulet. Indtast eller kopiér følgende adresse i din foretrukne browser for at logge ind i administrationsmodulet:

https://admin.tcdkapp.ssi.dk

Hvad skal jeg bruge administrationsmodulet til?

Administrationsmodulet giver dig de nødvendige funktioner og informationer, du skal bruge som administrator/supervisor. Du kan finde brugervejledninger til funktioner inde i modulet under overskriften for de hovedfaner, du har adgang til.

4. TCDK app 

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge appen?

Appen bruges til at registrere prøver på vegne af ikke-digitale borgere.

Sådan kommer du i gang:

 1. Gå til https://tcdkapp.ssi.dk/ via din mobiltelefon.
 2. Login med NemID/MitID/Medarbejdersignatur/MitID Erhverv
 3. Indstil din lokaion
 4. Start registreringen af en prøve.

Det første, du bliver bedt om, når du skal registrere en prøve, er at scanne en QR-kode med din mobiltelefons kamera. QR-koden er den, du eller din administrator har printet og gjort tilgængelig på teststationen for borgere. Den findes i administrationsmodulet under fanen ’Teststationer’. Følg ellers registreringsflowet i appen.

Kan jeg bruge min computer til at registrere en prøve via TCDK app?

Nej. Du skal anvende en mobiltelefon til registrering af prøver via TCDK app.

Min mobiltelefon kan ikke finde siden med appen, hvad gør jeg?

Sørg for at undersøge:

 • Om mobiltelefonen har forbindelse til internettet
 • Om der er tastefejl i webadressen
 • Alternativt kan du tilgå linket via telefonen her: https://tcdkapp.ssi.dk/

Såfremt du stadig oplever problemer, kan du kontakte support.

Jeg kan ikke få scannerfunktionen i appen til at virke, hvad gør jeg?

Sørg for at undersøge, om du har givet appen tilladelse til at bruge din mobiltelefons kamera.

Første gang du trykker ’Start scanner’, spørger din enhed, om du vil give ”tcdkapp.ssi.dk” adgang til kameraet på din mobile enhed. Her skal du give tilladelse til, at scannerfunktionen virker.

Er du enten ikke blevet spurgt, om du vil tillade brug af kameraet, eller har du ved en fejl trykket ”Bloker/Tillad ikke/Annuller”, kan du gøre følgende afhængigt af, hvilken telefon du har:

iPhone:
Indstillinger > Safari (eller den browser, du benytter) > Kamera > Tillad

Android:
Indstillinger > Apps > Chrome (eller den browser du benytter) > Tilladelser > Kamera > Tillad

Herefter skal du opdatere hjemmesiden, hvorefter scannerfunktionen nu bør virke.

Alternativt, kan du logge ud og ind igen og starte registreringen på ny, hvor du her kan give tilladelse til brug af kamera på din mobiltelefon.

Såfremt scannerfunktionen stadig ikke virker, kan du kontakte vores support.

Appen melder fejl under QR-kode-scanning. Hvad gør jeg?

Det kan skyldes, at du forsøger at scanne en QR-kode, der ikke er valid. Benyt QR-koden, der er tilgængelig på selvpodningsstationen. Hvis du fortsat oplever problemer, kan du kontakte supporten.

Jeg kan ikke scanne prøverørkoden, hvad gør jeg?

Din mobiltelefons kamera skal kunne understøtte fokus. De fleste smartphones gør dette automatisk, og ellers kan du justere dette på telefonens indstillinger.

 • Prøverørkoden skal være cirka 10-11 cm. fra din mobiltelefons kamera for at kunne fokusere. Hold telefonen stille eller forsøg at justere afstanden mellem telefonen og prøverøret. Bemærk, at prøverøret skal være i fokus.
 • Prøverørkoden skal være godt belyst. Vær dog opmærksom på genskær fra direkte belysning. Genskær kan gøre det svært for kameraet at fokusere på prøverørets kode.
 • Sørg for at din mobiltelefons kamaralinse ikke er fedtet/beskidt.
 • Såfremt du stadig har problemer med at scanne prøverøret, prøv da at rotere prøverøret langsomt i cirkulære bevægelser.

Kamera på nyere mobiltelefoner er forudindstillet til at fokusere på genkendelige objekter, fx fingernegle. Det kan være, du skal sikre, at andre elementer ikke stjæler fokus. Prøv at holde prøverøret som anvist på billedet:

Hånd holder prøverør til PCR Hjemmetest Studie

Hvorfor beder appen mig om at logge ind igen, når jeg vil starte en ny registrering?

Det kan skyldes, at hjemmesiden har været inaktiv for længe (30 min.), og at din session derfor er udløbet. Du er derfor nødt til at logge ind igen med NemID/MitID.

Bemærk, hvis du bliver bedt om at logge ind igen med NemID/MitID, inden du nåede at afslutte din registrering, skal du starte forfra med din registrering.

Appen giver dig en kvittering, når du har færdigregistreret din prøve. Når der står ”Du har færdiggjort din registrering i TCDK app”, er det en bekræftelse på, at registreringen er succesfuld, og at data er videresendt til Statens Serum Institut.

Hvorfor kan jeg ikke finde TCDK app i AppStore/Google Play Butik?

Det skyldes, at TCDK app er en app og ikke en såkaldt native app, som normalt findes via AppStore eller Google Play Butik.

TCDK app fungerer og ser ud som en native app, men den tilgås via en browser på din mobiltelefon.

Du kan gemme TCDK app som et bogmærke på din mobiltelefons hjemmeskærm, så appen bliver lettere og hurtigere at tilgå.

Principielt kan appen tilgås fra alle enheder, der har adgang til internettet og har et kamera, der understøtter fokus. Mange vil opleve ved brug af deres computer/tablets, at deres kamera ikke kan scanne prøverørskoden, da computere og tablets kameraer sjældent har en fokusfunktion, og man vil derfor ikke kunne foretage registreringen.

Kan man logge ind med NemID/MitID, hvis ens telefon blokerer for pop-op-vinduer?

Ja. Pop-op-vinduer er vinduer, som åbnes automatisk uden din tilladelse. Når du registrerer en prøve via TCDK app, vælger du aktivt at logge ind med NemID/MitID. Det betyder, at du kan fortsætte med at blokere for pop-op-vinduer samtidig med, at du benytter appen.

Kan jeg benytte hvilken som helst browser til registrering i appen?

Ja. Dette skyldes, at TCDK app er en webapp og ikke en såkaldt native app, som normalt findes via diverse stores fx AppStore og Google Play Butik. Apps tilgås således via en browser på din mobiltelefon, hvilket selvfølgelig også betyder, at en internetforbindelse er nødvendig for, at appen kan fungere.

Oplever du, at du ikke kan åbne appen i din browser, så kontakt supporten.

Hvem kan bruge appen?

Alle personer, som har et dansk CPR-nummer/personnummer samt NemID/MitID, og alle supervisorer kan registrere en prøve via TCDK app.

Samtidig kræver anvendelse af appen, at du har en mobiltelefon, der kan gå på internettet, og som har et kamera, der fungerer samt kan fokusere. De fleste smartphones gør dette automatisk, og ellers kan du justere dette på telefonens indstillinger.

Af tekniske årsager kan du ikke benytte appen, hvis du har et administrativt personnummer. Forældre kan registrere selvpodninger på vegne af deres børn, der er under 15 år.

5. Selvpodning 

Hvorfor skal borgere pode sig selv både i halsen og i næsen?

Hvis man er smittet med SARS-CoV-2-virus, vil chancen for at man opsamler virus med podepinden være større, når der podes i både hals og næse. Der er forskel på, hvor virus sidder, afhængigt af hvor længe man har været smittet. Desuden kan vi ikke med sikkerhed vide, hvor en eventuel fremtidig virusvariant vil foretrække at sætte sig: om det er i halsen eller i næsen. Derfor er podning fra både svælget og næsen en god måde at sikre, at vi finder virus hos en, der er smittet. Såfremt der er tale om et barn under 15 år, skal de kun pode sig i næsen og ikke i svælget.

Hvornår er selvpodningen ugyldig?

Selvpodningen skal gøres om, hvis podepinden bliver tabt. Hvis det sker, skal borgeren bruge en ny podepind og påbegynde podningen på ny.

Hvis borgeren rammer sin(e) tunge/kind/tænder/andet inden bagvægen i svælget, skal borgeren blot forsætte podningen. Husk at have ekstra podepinde liggende, så de kan udleveres ved behov.

Må jeg som supervisor pode for borgeren?

Nej. Det er meningen, at borgeren selv skal udføre podningen ved at følge den tilgængelige selvpodningsinstruks. Læs mere omkring din rolle som supervisor i dokumentet ’Krav til teststation’, der findes i administrationsmodulet under fanen ’Teststationer’. 

6. Testsvar 

Hvor finder borger sit testsvar?

Digitale borgere: Testsvar bliver tilgængelige på sundhed.dk og i TCDK appen. Testsvar for børn under 15 år kan udelukkende ses i TCDK appen.

Ikke-digitale borgere: skal følge de retningslinjer, der er gældende for ikke-digitale borgere og testsvar.

Henvis borgeren til informationssiden målrettet borgere for yderligere information (https://tcdk.ssi.dk/pcrsuperviserettest).

Kan appen udløse Coronapas til brug på rejser mv.?

Nej. Henvis borgeren til informationssiden målrettet borgere for yderligere information (https://tcdk.ssi.dk/pcrsuperviserettest). 

7. Datasikkerhed og jura

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Statens Serum Institut (SSI) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Det betyder, at det er SSI, som skal sikre, at reglerne om behandling af personoplysninger overholdes, herunder at behandlingen sker med passende sikkerhed.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan SSI behandler personoplysninger om dig, er du altid velkommen til at kontakte vores afdeling for Databeskyttelse og Informationssikkerhed på ssidatabeskyttelse@ssi.dk eller på tlf. 4046 0083. Telefontiderne er tirsdag og torsdag fra kl. 9.00-15.00.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, bør du kontakte SSI via Digital Post. Du kan læse mere om, hvordan du bruger Digital Post på siden Sikker kommunikation med SSI.

Herudover er den fysiske adresse samt generelle kontaktoplysninger for SSI følgende:

Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S
CVR-nr.: 46837428
Telefon: 3268 3268
E-mail: serum@ssi.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Sundhedsministeriets koncernfælles databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: databeskyttelse@sum.dk
 • Ved brev: Holbergsgade 6, 1057 København K, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Inden TestCenter Danmarks App udrulles nationalt foretages et pilotprojekt, benævnt ”PCR Superviseret test”, i perioden fra den 1. december til den 22. december 2022.

Pilotprojektet har til formål at etablere et superviseret testflow i et testcenter via brug af TestCenter Danmarks App samt evaluere, om test-flowet samt TestCenter Danmarks App er tilstrækkeligt robuste til registrering af PCR Superviseret test.

Herudover vil supervisere kunne registrere oplysninger på vegne af personer, der har behov for bistand hertil, således at de personer, som der indberettes oplysninger om i projektet kan modtage svar på deres Covid-19-tests. Formålet med behandlingen af oplysningerne er således både at muliggøre bistand til indberetning, dokumentation af indberetningen samt selve indberetningen af prøvemateriale til os, som vi i vores egenskab af landets centrallaboratorium skal analysere.

Indberetningen af prøvemateriale til os er en forudsætning for, at vi kan monitorere udviklingen i virusvarianter. Et vigtigt formål er således smitteovervågning ved monitering af virusvarianter.

Formålet er endvidere at medvirke til, at vi kan varetage opgaven med at deltage i det operationelle beredskab mod smitsomme sygdomme. TestCenter Danmarks App har herved til formål at understøtte den nuværende og kommende testindsats imod Covid-19 ved at effektivisere indberetningen af tests for Covid-19.

Endelig behandles oplysningerne til brug for videnskabelig og statistiske undersøgelser.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er:

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra e i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen), da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Statens Serum Institut har fået pålagt efter § 222 i lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 (sundhedsloven).

Vi kan bl.a. behandle dine oplysninger i forbindelse med at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 10.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
  o UserID
  o RID nr. (evt. UUID) (for Lokationsadiministratorer, Supervisoradministratorer, Systemadministratorer)
  o CVR nr. (for Lokationsadiministratorer, Supervisoradministratorer, Systemadministratorer)
  o E-mail-adresse
  o Telefonnummer
  o Navn
  o Rolle
  o Tilknyttet prøvetagningslokation

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere, som varetager drift og support af løsningen samt opbevaring af personoplysninger.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil som udgangspunkt ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvis SSI får behov for at overføre oplysninger til lande uden for EU og EØS, vil det ske efter reglerne i databeskyttelsesforordningens kapitel 5, som har til hensigt at opretholde det samme sikkerhedsniveau som i EU og EØS.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indsamler oplysninger fra dig, og vi indsamler oplysninger om dig via NemLogin, som udbydes af Digitaliseringsstyrelsen. Vi indsamler endvidere oplysninger om dig i forbindelse med oprettelse i administrationsmodulet.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, de er indsamlet til.

I forbindelse med behandlingen sker der alene midlertidig opbevaring af personoplysninger på supervisors telefon. I en browser gemmes data indtil, at sessionen er gennemført succesfuldt. Data gemmes ikke, hvis sessionen annulleres, eller hvis der opleves ingen aktivitet i mere end 30 min.

Registre er placeret på et lukket netværk, som kun kan tilgås fra back-end services. Opbevaring af såvel registre som indberetninger sker hos Statens IT. Indberetninger slettes efter 180 dage. Registre (f.eks. telefonnummer) samt administrator/supervisor userID, lokationsID slettes efter 180 dages inaktivitet.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Driftsstatus 

Nogle borgere med børn kan have svært ved at tilgå deres tidligere testsvar under menupunktet ”Testsvar” i TCDK App. De kan altid tilgå deres seneste testsvar under forsiden ”Registrer”. Henvis borgeren til sundhed.dk for at se alle tidligere testsvar.