PCR-test

Når du skal testes for SARS-CoV-2 (ny coronavirus) i TestCenter Danmark, kan du få en PCR-test, hvor analysen udføres på materiale fra en svælgpodning.

Podning fra hals

Alle borgere på 2 år eller ældre har mulighed for at bestille tid en PCR-test i TestCenter Danmark. Klik her for at finde et covid-19-testcenter via oversigten på coronasmitte.dk.

OBS! Hvis du har symptomer på covid-19 og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge, skal du ALTID kontakte din læge, før du bestiller tid til test.

Hvis du har symptomer, der kunne være covid-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med en læge, kan du bestille tid til en PCR-test hos TestCenter Danmark.

En PCR-test viser, om du lige nu har en infektion med SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 er navnet på den virus, der fører til sygdommen covid-19. PCR-testen udføres på materiale fra en svælgpodning.

PCR står for Polymerase Chain Reaction, og er en test, der påviser SARS-CoV-2's arvemateriale (RNA) i prøven.

Covid-19-PCR-testen er akkrediteret af det nationale akkrediteringsorgan i Danmark. Du kan læse og downloade information om analysens kvalitet her.

Oftest stillede spørgsmål om PCR-test

Hvad betyder et positiv testsvar?

En positiv test viser, at du har covid-19.

Læs hvordan du skal forholde dig, hvis din test er positiv her: Når du er blevet testet for covid-19 - Sundhedsstyrelsen.

Hvad betyder et negativt testsvar?

En negativ test viser, at du, på det tidspunkt prøven blev taget, ikke havde covid-19. Testen er således et øjebliksbillede, og du kan blive smittet lige efter. Testen viser heller ikke nødvendigvis, om du har haft covid-19, hvis det er noget tid siden.

Hvad betyder et inkonklusiv testsvar?

Hvis svaret på testen er INK (inkonklusiv), betyder det, at din virustest ikke har vist et klart svar. Dette kan skyldes en fejl i udtagningen af prøven, en fejl i laboratoriet eller at prøven er meget svagt positiv.

En meget svagt positiv prøve betyder, at detektionsgrænsen er så lav, at man ikke er helt sikker på, om måleinstrumentet læser korrekt. Man kan derfor både være positiv eller negativ, når man får svaret inkonklusiv. Du skal derfor testes igen.

Kan testen vise forkert? 

Falsk negativ
I nogle få tilfælde vil testen være negativ, selvom man i virkeligheden er smittet. Det kan fx ske, hvis man lige er blevet smittet, og virus derfor ikke har formeret sig tilstrækkeligt meget i svælget. Der findes også eksempler på at virus ”gemmer” sig i lungerne og ikke findes i svælget. Og endelig kan det ske, at der ikke blev taget tilstrækkeligt materiale ved prøven, måske fordi podepinden ikke nåede helt ind til svælget.

Falsk positiv
Både designet, valideringen og udførelse af de diagnostiske PCR-test tilskriver en meget høj specificitet på over 99,9 %. Det kan aldrig udelukkes, at der er enkelte falsk-positive, men det er vurderingen, at det antal falsk-positive svar, der eventuelt måtte være er ganske ubetydeligt, og SSI har da heller ikke kendskab til konkrete falsk-positive svar.

Hvad er CT værdier?
Ct-værdien (antallet af cycler der er nødvendigt for påvisning af virus i PCR) er et semikvantitativt mål for RNA-mængden i patientprøven. Ct-værdien er afhængig af prøvekvaliteten og af hvornår prøven er taget i smitteforløbet. Ct-værdien er således forbundet med store usikkerheder ift. at bestemme den præcise mængde af virus i personen der har fået taget prøven. 

Hvor kan jeg se mit svar? 

Du kan se svaret på din PCR-test på sundhed.dk. Har du børn under 15 år, kan du også se deres svar på sundhed.dk. 

Hvornår kan jeg forvente at få svar på min test? 

Du kan normalt forvente at få svaret på din PCR-test dagen efter prøven er foretaget.

Hvis du ikke har modtaget svaret senest dagen efter testen er foretaget, opfordres du til at bestille tid til en ny prøve, da der muligvis kan være opstået en teknisk fejl ved selve testpodningen eller testanalysen, der gør, at svaret på din prøve ikke kan sendes til sundhed.dk eller til din læge.

Kan jeg få oplyst, hvilken variant jeg er smittet med? 

Nej, du kan ikke få oplyst hvilken variant, du er smittet med, da SSI siden den 20. december 2021 ikke systematisk undersøger de positive prøver for varianter. 

Hvad gør jeg, hvis jeg er smittet covid-19 (er testet positiv)? 

I Sundhedsstyrelsens Pjece Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus, finder du information om, hvordan du skal forholde dig, hvis du er testet positiv for covid-19.  

Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en person, der har covid-19 (er testet positiv)? 

I Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus finder du information om, hvordan du skal forholde dig, hvis du er nær kontakt. 

Er de podepinde, der anvendes i TestCenter Danmark steriliseret med Ethylenoxid? 

De podepinde der anvendes til podning for covid-19 i TestCenter Danmark er CE-mærkede og overholder dermed gældende EU- lovgivning. Der benyttes ikke Ethylenoxid til sterilisering af de podepinde, der anvendes i TestCenter Danmark. 
Virus og antistoffer - forstå forskellen
Test for virus og antistoffer - hvad er forskellen? 
Virus og antistof 
 

Virus og antistoffer - forstå forskellen

Test for virus og antistoffer - hvad er forskellen? 

Virus og antistof