Virusmåling på arbejdet

For bedre at kunne overvåge, forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme indgår Statens Serum Institut (SSI) et samarbejde med en række virksomheder om projektet "Virusmåling på arbejdet".

"Virusmåling på arbejdet" er et projekt, som skal give sundhedsmyndighederne større viden om, hvilke luftvejsinfektioner der gør danskerne syge. Det sker gennem frivillige selvpodninger, som medarbejdere i deltagende virksomheder udfører derhjemme, når de er syge med symptomer på luftvejsinfektioner.

Projektet blev etableret samtidig med nedskalering af covid-19-overvågningen, hvor de offentligt tilgængelige testcentre lukkede ved udgangen af marts 2023.

Selvpodningerne bliver analyseret af Statens Serum Institut og kan påvise covid-19, influenza (A og B) samt RS-virus og dermed give myndighederne bedre mulighed for at forebygge og bekæmpe disse smitsomme sygdomme. Samtidig kan du som deltager få interessant viden om, hvad du er blevet syg af.

Du kan kun deltage i projektet, hvis din arbejdsplads er tilmeldt. Yderligere information om projektet og udlevering af testkit kan fås hos din arbejdsplads.

 • Det er frivilligt, om man vil medvirke
 • Man behøver ikke fortælle resultatet til nogen
 • Man behøver ikke gå i selvisolation ved positiv test
 • Man behøver ikke tage en opfølgende test

Du skal ikke kontakte læge, fordi du får et positivt prøvesvar – kun hvis du føler dig så syg, at du ville søge læge, uanset om du havde modtaget dette prøvesvar.

Dem, du bor sammen med, kan også deltage i projektet.

Hvornår skal du testes?

Du skal foretage podningen, når du har symptomer på en luftvejsinfektion.

Typiske symptomer er:

 • Feber
 • Tør hoste
 • Hovedpine
 • Muskelsmerter
 • Ondt i halsen
 • Kvalme
 • Træthed
 • Stoppet næse/løbenæse
 • Tab af smags- og/eller lugtesans

Selvpodning og registrering

Podning: Foretag podning når du eller en i din husstand er syg med symptomer på luftvejsinfektion. Du kan pode dig selv eller få en til at hjælpe dig.

Personer på 15 år og derover skal pode sig i halsen og i næsen, mens personer under 15 år kun skal podes i næsen.

Efter podning: Tilgå webappen via dette link: tcdkapp.ssi.dk. Vær opmærksom på, at du skal tilgå linket via din mobiltelefon.

Når du er logget ind i webappen, skal du følge instruktionerne i webappen. I forbindelse med registrering af din prøve, vil appen bede dig scanne en QR-kode. Tryk ”start scanner” og scan da nedenstående QR-kode via webappens QR-læser. Du kan kun benytte QR-koden via webappens QR-læser.

QR-koder der skal bruges når du registrere din prøve i webappen

Du skal herefter færdiggøre registreringen af din prøve. Følg blot webappens instruktioner.

Aflevering af prøve

Aflever prøven i den postkasse som er opstillet til formålet på din arbejdsplads inden for 10 dage efter podning.

Indtil da skal du blot opbevare prøven derhjemme. Prøven skal opbevares mørkt og ikke for varmt.

Statens Serum Institut afhenter prøver på arbejdspladsen en gang dagligt (mandag-fredag).

Du kan se dit prøvesvar ved at logge ind TestCenter Danmarks webapp to arbejdsdage efter, at du har afleveret prøven i postkassen på din arbejdsplads.

Hvilke vira kan påvises ved test?

Statens Serum Institut analyserer prøverne for covid-19, influenza (A og B) samt RS-virus.

Hvis din test er positiv?

Uanset om din test er positiv eller negativ for covid-19, influenza eller RS-virus, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver hjemme, hvis du er syg.

Når du har symptomer på luftvejsinfektion, fx feber, hoste eller ondt i halsen og føler dig syg, anbefales du at blive hjemme, til du er rask igen. Hvis du har lette symptomer, eksempelvis løbenæse, kriller i halsen, enkelte host mv., men ellers ikke føler dig syg, behøver du ikke at blive hjemme.

Læs mere om test hos Sundhedsstyrelsen her Symptomer, test og tidlig behandling ved covid-19 og anden luftvejsinfektion - Sundhedsstyrelsen.

Kontakt

Har du ubesvarede spørgsmål, kan du tjekke FAQ nedenfor eller kontakte projektets support på e-mail: tcdkapp@ssi.dk eller telefonnummer +45 4046 8599. Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 10.00-12.00 og 13.00-15.00.

1. Support

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål vedr. Virusmåling på arbejdet?

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på denne informationsside, kan du kontakte vores support via:

Mail: tcdkapp@ssi.dk
Telefon: +45 4046 8599

Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-12.00 og 13.00-15.00. Telefonen er lukket i weekender og på helligdage.

2. Testkittet 

Hvad indeholder et testkit?

Dit testkit består af en podepind, et prøverør, en spritserviet, en tungespatel, et transportrør og en vejledning.

Følg vejledningen til selvpodning og prøveregistrering i TestCenter Danmark webappen.

Hvor skal jeg aflevere min prøve?

Efter podning placeres det afsprittede prøverør i transportrøret som vist i vejledningen i webappen.

Transportrøret afleveres i en af de postkasser, der er opstillet til formålet på din arbejdsplads.

3. TestCenter Danmarks webapp

Hvad er en webapp?

En webapp er en app som åbnes i telefonens internetbrowser. Du skal altså ikke hente webappen i App Store eller Google Play men blot gå ind på hjemmesiden tcdkapp.ssi.dk.

Du kan gemme TestCenter Danmarks webapp som et bogmærke på din mobiltelefons hjemmeskærm, så appen bliver lettere og hurtigere at tilgå.

Hvad benyttes webappen til?

Webappen bruges til at tilmelde dig projektet og efterfølgende til at registrere prøver. Såfremt du har børn under 15 år, kan du også registrere deres prøver. Følg vejledningen vedlagt testkittet og derefter vejledningen i webappen.

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge webappen?

Sådan kommer du i gang med at bruge webappen:
Webappen skal tilgås med din mobiltelefon via følgende link: https://tcdkapp.ssi.dk/virusmaaling-paa-arbejdet.

Login med NemID/MitID.Start registreringen af en prøve for dig og/eller dit barn.

Det første, du bliver bedt om, når du skal registrere en prøve, er at scanne en QR-kode med din mobiltelefons kamera. QR-koden fremgår af folderen vedlagt testkittet.

De fleste kan blot benytte kameraet på mobiltelefonen. I få tilfælde skal du bruge en QR-scanner/læser, som du skal installeres på din telefon. Appen genkender og validerer QR-koden.

Det er vigtigt at følge registreringsvejledningen i TestCenter Danmark-webappen og dernæst podningsinstruksen i.

Hvem kan bruge webappen?

Alle personer, der er fyldt 15 år, som har et dansk CPR-nummer samt NemID/MitID, kan registrere en prøve via TestCenter Danmarks webapp.

Anvendelse af webappen kræver, at du har en mobiltelefon, der kan gå på internettet, og som har et kamera, der fungerer samt kan fokusere. De fleste smartphones gør dette automatisk, og ellers kan du justere dette på telefonens indstillinger.

Af tekniske årsager kan du ikke benytte webappen, hvis du har et administrativt personnummer. Forældre kan registrere selvpodninger på vegne af deres børn, der er under 15 år.

Min mobiltelefon kan ikke finde siden med webappen, hvad gør jeg?

Sørg for at undersøge:

 • Om din mobiltelefon har forbindelse til internettet
 • Om der er tastefejl i webadressen eller om du scanner den forkerte QR-kode
 • Alternativt kan du tilgå linket via telefonen her: https://tcdkapp.ssi.dk/virusmaaling-paa-arbejdet
 • Såfremt du stadig oplever problemer, kan du kontakte supporttelefonen.

Jeg kan ikke få scannerfunktionen i webappen til at virke, hvad gør jeg?

Sørg for at undersøge, om du har givet webappen tilladelse til at bruge din mobiltelefons kamera.

Første gang du trykker ’Start scanner’, spørger din enhed, om du vil give ”tcdkapp.ssi.dk” adgang til kameraet på din mobiltelefon. Her skal du give tilladelse til, at scannerfunktionen virker.

Er du enten ikke blevet spurgt, om du vil tillade brug af kameraet, eller har du ved en fejl trykket ”Bloker/Tillad ikke/Annuller”, kan du gøre følgende (afhængigt af hvilket styresystem din telefon har):

iPhone:
Indstillinger > Safari (eller den browser, du benytter) > Kamera > Tillad

Android:
Indstillinger > Apps > Chrome (eller den browser du benytter) > Tilladelser > Kamera > Tillad

Herefter skal du opdatere hjemmesiden, hvorefter scannerfunktionen nu bør virke.

Alternativt kan du logge ud og ind igen med NemID/MitID og starte registreringen på ny, hvor du her kan give tilladelse til brug af kamera på din mobiltelefon.

Såfremt scannerfunktionen stadig ikke virker, kan du kontakte vores support.

Webappen melder fejl under scanning af QR-koden til registrering. Hvad gør jeg?

Det kan skyldes, at du forsøger at scanne en QR-kode, der ikke er valid. Benyt QR-koden, der er tilgængelig i folderen i testkittet. Hvis du fortsat oplever problemer, kan du kontakte supporten.

Jeg kan ikke scanne QR-koden på prøverøret, hvad gør jeg?

Din mobiltelefons kamera skal kunne understøtte fokus. De fleste smartphones gør dette automatisk, og ellers kan du justere dette på telefonens indstillinger. QR-koden på prøverøret skal være cirka 10-11 cm fra din mobiltelefons kamera for at kameraet kan fokusere. Hold telefonen stille eller forsøg at justere afstanden mellem telefonen og prøverøret. Bemærk, at prøverøret skal være i fokus. Vær desuden opmærksom på følgende:

 • QR-koden på prøverøret skal være godt belyst. Vær dog opmærksom på genskær fra direkte belysning. Genskær kan give kameraet besvær med at fokusere på QR-koden.
 • Sørg for at din mobiltelefons kameralinse ikke er fedtet eller beskidt.
 • Såfremt du stadig har problemer med at scanne prøverøret, prøv da at rotere prøverøret langsomt i cirkulære bevægelser.

Kameraer på nyere mobiltelefoner er forudindstillet til at fokusere på genkendelige objekter, fx fingernegle. Det kan være, du skal sikre, at andre elementer ikke stjæler fokus. Prøv at holde prøverøret som anvist på billedet:

Hånd holder prøverør til PCR Hjemmetest Studie

Hvorfor skal jeg registrere mit telefonnummer i webappen?

Det er frivilligt at registrere sit telefonnummer i webappen.

Ved at indtaste dit telefonnummer giver det os mulighed for at kontakte dig med henblik på at udføre telefonisk feedback på din brugeroplevelse. Vi håber, du vil hjælpe os med dette, da det giver os mulighed for at forbedre testflowet og webappen.

Hvorfor beder webappen mig om at logge ind med NemID/MitID igen, når jeg vil starte en ny registrering?

Det kan skyldes, at hjemmesiden har været inaktiv i mere end 30 min., og at din session derfor er udløbet. Du er derfor nødt til at logge ind igen med NemID/MitID.

Bemærk, at hvis du bliver bedt om at logge ind igen med NemID/MitID, inden du nåede at afslutte din registrering, skal du starte forfra med din registrering.

Webappen viser dig en kvittering, når du har færdigregistreret din prøve. Når der står ”Du har færdiggjort din registrering i TCDK app”, er det en bekræftelse på, at registreringen er succesfuld, og at data er videresendt til Statens Serum Institut.

Kan man logge ind med NemID/MitID, hvis ens telefon blokerer for pop-op-vinduer?

Ja. Pop-op-vinduer er vinduer, som åbnes automatisk uden din tilladelse. Når du registrerer en prøve via TCDK webapp, vælger du aktivt at logge ind med NemID/MitID. Det betyder, at du kan fortsætte med at blokere for pop-op-vinduer samtidig med, at du benytter webappen.

Kan jeg benytte hvilken som helst browser til registrering i webappen?

Ja. Dette skyldes, at TCDK webapp ikke er en såkaldt native app, som normalt findes via diverse stores fx AppStore og Google Play Butik. Webappen tilgås således via en browser på din mobiltelefon.

Oplever du, at du ikke kan åbne webappen i din browser, så kontakt supporten.

4. Selvpodning

Hvorfor skal jeg pode mig selv både i halsen og i næsen?

Hvis du er smittet med SARS-CoV-2, influenza eller RSV, vil chancen for at du opsamler virus med podepinden være større, når du både poder dig selv i halsen og i næsen. Der er forskel på, hvor virus sidder afhængigt af, hvor længe man har været smittet. Desuden kan vi ikke med sikkerhed vide, hvor en eventuel fremtidig virusvariant vil foretrække at sætte sig: om det er i halsen eller i næsen. Derfor er podning fra både svælget og næsen en god måde at sikre, at vi finder virus hos en, der er smittet. Såfremt der er tale om et barn under 15 år, skal de kun pode sig i næsen og ikke i svælget.

Hvorfor skal mine børn under 15 år kun podes i næsen?

Nogle børn har svært ved at blive podet i halsen, derfor beder vi kun om, at de skal podes i næsen.

Hvornår er selvpodningen ugyldig?

Selvpodningen skal gøres om, hvis podepinden bliver tabt. Hvis det sker, skal du bruge en ny podepind og påbegynde din podning på ny.

Hvis du ved en fejl rammer din(e) tunge/kind/tænder/andet inden du rammer bagvæggen i svælget, skal du blot forsætte podningen.

Hvor nøjagtig er podningen, når jeg selv foretager den?

Såfremt du nøje følger podningsvejledningen, viser vores tidligere studie, at din prøve er lige så god, som hvis den var blevet foretaget på et testcenter af en poder.
Hvornår er selvpodningen for gammel?

Røret med selvpodningen skal afleveres på din arbejdsplads inden for 10 dage, ellers bliver materialet for gammelt til at det kan analyseres.

Hvordan skal selvpodningen opbevares, men jeg stadig er for syg til at tage på job?

Prøven skal opbevares mørkt og ikke for varmt.

5. Testsvar 

Hvor finder jeg mit testsvar?

Når svaret foreligger, kan du se det i TestCenter Danmark webappen.

I webappen kan du se seneste prøvesvar på forsiden og alle testsvar for prøver foretaget indenfor 180 dage via ’Testsvar’ i menuen. Hvis du er forældremyndighaver, kan du ligeledes se testsvar for dine børn under 15 år.

Bemærk venligst, at du ikke automatisk får besked, når testsvaret foreligger. Du skal derfor selv være opmærksom på at tjekke resultatet på din prøve efter, du er blevet testet.

Hvor lang tid går der, før jeg får mit testsvar?

Du kan se svaret i webappen to hverdage efter at du afleverede din prøve på din arbejdsplads.

Hvad betyder prøvesvaret for mig?

Prøvesvaret er udelukkende til brug for projektet Virusmåling på arbejdet. Uanset om prøvesvaret påviser virus eller ej, skal du gøre, som du plejer ved sygdom.

6. Datasikkerhed og jura 

Opdateret: 29-03-2023

Oplysninger om behandling af personoplysninger for dig, der deltager i Virusmåling på arbejdet

Statens Serum Institut (SSI) behandler personoplysninger om dig, når du deltager i Virusmåling på arbejdet. Vi gør opmærksom på, at det er frivilligt, om du ønsker at deltage i overvågningen, men at din deltagelse er bindende i den forstand, at du ikke har ret til at få slettet de oplysninger, som du indsender til os, når du deltager, så længe vi har et lovligt formål med behandlingen. Du kan dog til enhver tid stoppe din fremtidige deltagelse og ophøre med at indsende nye oplysninger til SSI.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

SSI er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan læse mere om, hvordan du kontakter SSI og vores databeskyttelsesrådgiver under punkt 11 nedenfor.

2. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger med det formål at overvåge udviklingen af henholdsvis SARS-CoV-2, influenzavirus A og B (influenzavirus) og respiratorisk syncytialvirus (RSV) i den danske befolkning.

Hvis du vælger at deltage i overvågningen, vil du blive bedt om at teste dig selv, når du oplever symptomer. Du vil herefter skulle logge ind i vores webapp, hvor du kan tilmelde dig overvågningen, registrere prøven og besvare et symptomspørgeskema. Hver enkel prøvetagning og besvarelse af spørgeskema er frivillig.

Når SSI modtager prøven, vil den blive registreret og analyseret i vores laboratorie, og du vil modtage svaret i webappen. Svaret vil hverken udløse coronapas eller blive sendt til din egen læge.

Dine personoplysninger, herunder prøvesvaret, virussekvens og spørgeskemadata, vil indgå i SSI’s almindelige overvågning af henholdsvis SARS-CoV-2, influenzavirus og RSV. Oplysningerne kan ligeledes blive anvendt til statistiske og videnskabelige undersøgelser, herunder forskning.

Restmaterialet fra alle prøver vil blive gemt i frysere hos SSI, så SSI kan gå tilbage og foretage en ny analyse, hvis der bliver behov for det. Restmateriale fra prøverne vil derudover blive opbevaret på SSI med henblik statistiske og videnskabelige undersøgelser.

Læs mere om SSI’s overvågningsopgave, og hvordan SSI behandler personoplysninger i forbindelse hermed her, under fanen ”Er du blevet testet for, eller har du haft en sygdom, som SSI har til opgave at monitorere, forebygge og bekæmpe?”.

SSI vil evt. kontakte dig telefonisk, hvis du har oplyst dit telefonnummer med henblik på at modtage din feedback vedrørende din deltagelse, herunder brug af webappen.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende oplysninger om dig, når du deltager i overvågningen:

 • CPR-nummer
 • NemID/MitID-oplysninger: Dit PID- eller UUID-nummer (et tal, der kan ”oversættes” til dit CPR-nummer)
 • IP-adresse og user-agent fra din mobile enhed
 • Navn
 • Telefonnummer (hvis du vælger at oplyse dette)
 • Alder
 • Køn
 • Adresse
 • Symptomer
 • Testtype
 • Tidspunkt for scanning af test
 • Analysekode, som angiver, at du har deltaget i overvågningen
 • Den biologiske prøve
 • Negativt prøvesvar
 • Positivt prøvesvar, herunder om du smittet med henholdsvis SARS-CoV-2, influenzavirus og RSV (helbredsoplysning)
 • Virussekvenser

Som led i SSI’s almindelige overvågning af henholdsvis SARS-CoV-2, influenzavirus og RSV, vil SSI bl.a. koble prøvesvaret, CPR-nummer og analysekode til andre oplysninger, som vi har tilgængelige. Det kan fx være oplysninger fra Landspatientregistret og andre relevante registre.

4. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra e, i databeskyttelsesforordningen(1), da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som SSI har fået pålagt efter § 222 i sundhedsloven(2).

Behandlingen af følsomme personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g og i, jf. sundhedslovens § 222, stk. 1, da behandlingen er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser og samfundsinteresser på folkesundhedsområdet.

Vi behandler dit CPR-nummer med hjemmel i § 11, stk. 1, i databeskyttelsesloven(3), da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger i forbindelse med at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 10.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Når SSI har analyseret din prøve, gøres testsvaret tilgængelig i app’en. Prøvesvaret vil som udgangspunkt på sigt også blive indberettet i Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), der er en landsdækkende, automatisk opdateret database over mikrobiologiske undersøgelsesresultater. I disse tilfælde vil sundhedspersoner, hvis det er relevant i forbindelse med deres behandling af dig, kunne slå testsvaret op i MiBa eller via Sundhedsportalen (Sundhed.dk).

SSI uploader videre oplysninger om virussekvenser fra prøver, som er positive til internationalt anerkendte databaser, herunder databasen GISAID. Formålet med upload af disse oplysninger er navnlig at muliggøre global overvågning og forskning relateret hertil. Upload sker med hjemmel i bekendtgørelse nr. 777 af 29. april 2021 om Statens Serum Instituts videregivelse af gensekvenser og isolater fra mikroorganismer og tilknyttede personoplysninger i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af udbredelsen af smitsomme sygdomme.

SSI kan, hvor det er nødvendigt af hensyn til udførelsens af SSI’s myndighedsopgaver og i øvrigt i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler, videregive personoplysninger til andre, herunder til de centrale sundhedsmyndigheder.

SSI overlader i øvrigt dine personoplysninger til vores databehandlere, som varetager drift og support af SSI’s webapp samt øvrige systemer. SSI har indgået databehandleraftale med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indsamler oplysninger direkte fra dig, når du benytter testappen, herunder registrerer din test samt besvarer prøveskema. Vi behandler desuden oplysninger om dig, når du afleverer din test i vores beholdere på din arbejdsplads.

Vi indsamler desuden oplysninger om dig via opslag i stamdataregistre hos Sundhedsdatastyrelsen, herunder fra CPR og Landspatientregisteret. Vi modtager også oplysninger om dig fra Digitaliseringsstyrelsen, når du logger ind med NemID/MitID.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Alle oplysninger, som vi behandler om dig relateret til din prøve og besvarelse af spørgeskema slettes i appen efter 180 dage. Hvis du har valgt at indtaste dit telefonnummer, slettes det efter 180 dages inaktivitet.

SSI vil opbevare oplysninger relateret til prøven i vores overvågningssystemer, indtil oplysningerne ikke længere er nødvendige til udførelse af instituttets opgaver, herunder for at kunne overvåge smitte med henholdsvis SARS-CoV-2, influenzavirus og RSV og for at stille prøvesvaret til rådighed som en del af din sundhedsjournal.

Restmateriale fra din test blive opbevaret hos SSI med henblik på overvågning af udbredelsen af henholdsvis SARS-CoV-2, influenzavirus og RSV, så længe det er påkrævet inden for rammerne af SSI’s myndighedsopgave. Når materialet ikke længere har statistisk eller videnskabelig værdi, vil det blive destrueret. Vi udleverer ikke det biologiske materiale til forskning, hvis du er tilmeldt Vævsanvendelsesregistret. Du kan læse mere om Vævsanvendelsesregistret her.

Vi gør endelig opmærksom på, at der sker midlertidig opbevaring af de personoplysninger, der registreres i appen, på din mobile enhed. Oplysningerne gemmes i en browser, indtil sessionen er gennemført succesfuldt. Oplysningerne gemmes ikke, hvis sessionen annulleres, eller hvis der opleves inaktivitet i mere end 30 min.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan se, hvordan du kontakter os under punkt 11 nedenfor.

Vi gør opmærksom på, at der kan gælde en række undtagelser til dine rettigheder. Du vil eksempelvis ikke have ret til indsigt i oplysninger, der udelukkende behandles i videnskabeligt og statistisk øjemed.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for vores almindele generelle sletning indtræffer. SSI imødekommer som udgangspunkt altid en anmodning om destruktion af biologisk materiale. SSI vil underrette dig på ny, hvis der – efter, at du har fået prøver destrueret – igen opbevarer biologisk materiale fra dig på SSI.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger her.

10. Kontaktoplysninger på SSI og vores databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til, hvordan SSI behandler personoplysninger om dig, er du velkommen til at kontakte vores afdeling for Databeskyttelse og Informationssikkerhed på ssidatabeskyttelse@ssi.dk eller på tlf. 4046 0083. Telefontiderne er tirsdag og torsdag fra kl. 9.00-15.00.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, bør du kontakte SSI via Digital Post. Du kan læse mere om, hvordan du bruger Digital Post her.

Herudover er den fysiske adresse samt de generelle kontaktoplysninger for SSI følgende:

Telefon: 3268 3268
E-mail: serum@ssi.dk

Ved brev: Artillerivej 5, 2300 København S, CVR-nr.: 46837428

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: databeskyttelse@sum.dk
Ved digital post: Du bedes vælge Indenrigs- og Sundhedsministeriet som modtager og skrive ”Att.: Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet
Ved brev: Holbergsgade 6, 1057 København K, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

Du kan læse mere om, hvordan du kontakter den koncernfælles DPO her.


(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen)

(2) Lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 (sundhedsloven)

(3) Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)             

7. Driftsstatus 

Normal drift.