Om os

TestCenter Danmark (TCDK) udgør testindsatsens samfundsspor og består af en række regionale teststeder under de danske regioner og to nationale testlaboratorier under Statens Serum Institut (SSI) i henholdsvis København og Århus.

TCDK blev etableret i april 2020 som led i at øge testaktiviteten i Danmark markant og samtidig understøtte regeringens teststrategi. TCDK udgør teststrategiens samfundsspor, hvor borgere uden symptomer eller med milde symptomer kan blive testet for, om de har covid-19.

SSI bidrager til at koordinere den praktiske udmøntning af testindsatsen i regi af TCDK og står hertil for koordinering af testindsatsen i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare borgere, herunder også koordinationen af indkøb og distribution af selvtest.

SSI er formand for styregruppen for TCDK, som sikrer den løbende styring og koordination. I styregruppen sidder alle relevante aktører, herunder regionerne, ministerier og interesseorganisationer. SSI indsamler information fra regionerne om alle teststeder i det landsdækkende net. Teststederne vises bl.a. på Danmarkskortet, som drives af coronasmitte.dk.

SSI understøtter desuden testindsatsen med at udarbejde diverse løbende dataoverblik, herunder daglige oversigter over antallet af test foretaget i samfundssporet.

TCDK laver variantanalyser og sekvensering på de positive prøver for at overvåge bekymrende varianter. Analysen udvikles løbende som varianterne ændres.

SSI leverer forsyninger til prøvetagning til de regionale teststeder.

Aktuelle offentlige beredskabsaftaler på testområdet