Om os

TestCenter Danmark er Statens Serum Instituts skalérbare og fleksible laboratorieberedskab, som hurtigt kan opsætte og automatisere nye analyser. Data-flow fra rekvisition til svarafgivelse er fuldt elektronisk og integreret med relevante sundhedssystemer.

TestCenter Danmark kan håndtere et stort antal prøver, af en hvilken som helst art og analyserer eksempelvis selvpodninger ifm. forskellige store overvågnings- og interventionsprojekter, herunder Virusmåling i Danmark, DANFLU-2 og Sundt Indeklima i Skoler. Selvpodningsprøverne giver myndighederne bedre mulighed for at forebygge og bekæmpe de smitsomme sygdomme, der testes for.

Afdelingen udfører desuden den nationale spildevandsanalyse og dele af Covid sekvenseringen.

Afdelingen koordinerer og deltager desuden både EU- og nationale projekter, som styrker beredskabet i forhold til samfundsrelevant smittefare.