Virusmåling i Danmark

Virusmåling i Danmark er et projekt som giver myndighederne mulighed for at indsamle viden om, forebygge og bekæmpe smitsomme luftvejssygdomme.

Flere tusinde danskere modtager invitation til projektet via Digital Post. Derudover har Statens Serum Institut indgået samarbejder med en række virksomheder og uddannelsesinstitutioner om projektet.

See here for English

Deltagerne i projektet giver sundhedsmyndighederne indblik i udbredelsen af luftvejssygdomme – og udvikling af varianter af luftvejssygdomme. Det sker via frivillige selvpodninger, som udføres i hjemmet ved sygdom med symptomer på luftvejsinfektioner.

Selvpodningerne i projektet bliver efterfølgende analyseret af Statens Serum Institut. Her testes der for en række vira, der kan give symptomer på en luftvejsinfektion.

Læs mere om hvilke vira, vi tester for.

Projektet blev sat i gang samtidig med nedskalering af covid-19-overvågningen, hvor de offentligt tilgængelige testcentre lukkede ved udgangen af marts 2023.

Invitation via Digital Post

Flere tusinde danskere er via Digital Post blevet inviteret til at deltage i projektet. Ved at følge vejledningen i velkomstbrevet bliver man tilmeldt projektet og får efterfølgende tilsendt testkit samt returkuvert. Alle over 5 år i husstanden kan også tilmeldes projektet. Husstandsmedlemmer med navne-/adressebeskyttelse har dog ikke mulighed for at deltage i projektet.

Deltagelse via arbejdsplads/uddannelsesinstitution

På de deltagende arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner bliver testkit og informationsmateriale udleveret til medarbejdere og studerende. Alle over 5 år i husstanden kan ligeledes deltage i projektet.

Hvornår skal du testes?

Du skal foretage en podning når du har symptomer på en luftvejsinfektion.

Typiske symptomer er eksempelvis:

 • Feber
 • Hoste
 • Hovedpine
 • Muskelsmerter
 • Ondt i halsen
 • Kvalme
 • Træthed
 • Stoppet næse/løbenæse
 • Tab af smags- og/eller lugtesans

Sådan deltager du

Hvis du er inviteret via Digital Post, modtager du testkit med posten, når du har tilmeldt dig. Du modtager testkittet 1-2 uger efter din tilmelding.

Hvis du er ansat i en deltagende virksomhed eller studerende/ansat i en deltagende uddannelsesinstitution, skal du begynde med at tilmelde dig i webappen. Du modtager en vejledning i velkomstbrevet. Herefter kan du hente et testkit i de opstillede beholdere.

Husk at have et testkit liggende derhjemme, så du har det ved hånden, når du får brug for det.

Uanset om du deltager via en arbejdsplads, en uddannelsesinstitution eller Digital Post gælder at:

 • Det er frivilligt at medvirke
 • Du behøver ikke fortælle resultatet til nogen
 • Du behøver ikke gå i selvisolation ved positiv test
 • Du behøver ikke tage en opfølgende test

Når du bliver syg

Når du bliver syg, skal du foretage selvpodning og registrere prøven med din mobiltelefon. Det gør du ved at logge ind i webappen og scanne den QR-kode, som du finder på kuverten med testkittet.

I webappen er der en video- og en tekstguide, der viser, hvordan du poder dig korrekt.

Personer på 15 år og derover skal pode sig i halsen og i næsen, mens personer under 15 år kun skal podes i næsen.

Aflevering af prøve og testsvar

Prøven skal afleveres inden for 7 dage fra prøvetagningstidspunktet. Indtil da skal du blot opbevare prøven derhjemme. Den skal opbevares mørkt og ikke for varmt.

Aflevér prøven på et PostNord-posthus eller en PostNord-postbutik. Aflevér prøven i den frankerede kuvert, som udleveres sammen med testkittet. Prøven må IKKE afleveres i en postkasse, da forsendelsestiden i så fald kan betyde, at prøven bliver ubrugelig.

Hvis du deltager via en arbejdsplads/uddannelsesinstitution, der har en ordning med aflevering af prøver, kan prøven afleveres på din arbejdsplads/uddannelsesinstitution.

Du kan se testsvaret i webappen og på sundhed.dk 3-4 hverdage efter aflevering.

Hvilke vira kan påvises ved test?

Statens Serum Institut analyserer fra og med den 20. februar 2024 prøverne for:

 • SARS-CoV-2
 • Influenzavirus (A og B)
 • RS-virus
 • Adenovirus
 • Rhinovirus
 • Enterovirus
 • Metapneumovirus
 • Parainfluenzavirus
 • Coronavirus (ikke SARS-CoV-2)

Du kan læse mere om den enkelte virus her.

Prøver fra og med den 20. februar testes for alle ovenstående vira. Prøver der modtages til og med den 19. februar 2024 vil blive testet for influenzavirus (A og B), SARS-CoV-2 og RS-virus. Om vi tester for tre eller ni vira afhænger altså af, hvornår vi modtager prøven på Statens Serum Institut.

Hvordan skal jeg reagere på mit testsvar?

De fleste luftvejsinfektioner, især i de øvre luftveje, har et mildt forløb og går over af sig selv uden behandling. De fleste mennesker bliver forkølet eller får en anden mild luftvejsinfektion flere gange om året.

Du bør kontakte din læge, hvis du føler dig så syg, at du under alle omstændigheder ville søge læge, selvom du ikke kendte testsvaret.

Sundhedsstyrelsen anbefaler som et generelt råd at blive hjemme, når man er syg med symptomer på smitsom sygdom, indtil man er rask.

Kontakt

Har du ubesvarede spørgsmål, kan du tjekke FAQ nedenfor eller kontakte projektets support på e-mail: tcdkapp@ssi.dk eller telefonnummer +45 4046 8599. Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 10.00-12.00 og 13.00-15.00.

1. Support

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål vedr. Virusmåling i Danmark?

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på denne informationsside, kan du kontakte vores support via:

Mail: tcdkapp@ssi.dk
Telefon: +45 4046 8599

Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-12.00 og 13.00-15.00. Telefonen er lukket i weekender og på helligdage.

2. Testkittet 

Hvad indeholder et testkit?

Dit testkit består af en podepind, et prøverør, en spritserviet, en tungespatel og et transportrør eller en forsendelsespose. Derudover er der en vejledning. Testkittet er pakket i en frankeret kuvert.

Følg vejledningen til selvpodning og prøveregistrering i TestCenter Danmarks webapp.

Hvor skal jeg aflevere min prøve?

Efter podning placeres det afsprittede prøverør i transportrøret eller forsendelsesposen. Transportrøret eller forsendelsesposen lægges i den frankerede kuvert. Fjern dækpapiret fra klisterstrimlen og luk kuverten omhyggeligt.

Kuverten afleveres på et PostNord-posthus eller i PostNord-postbutik. Prøven skal afleveres inden for 7 dage.

Indtil du afleverer prøven, kan prøven opbevares derhjemme. Prøven skal opbevares mørkt og ikke for varmt.

3. TestCenter Danmarks webapp

Hvad er en webapp?

En webapp er en app som åbnes i telefonens internetbrowser. Du skal altså ikke hente webappen i App Store eller Google Play men blot gå ind på hjemmesiden tcdkapp.ssi.dk.

Du kan gemme TestCenter Danmarks webapp som et bogmærke på din mobiltelefons hjemmeskærm, så appen bliver lettere og hurtigere at tilgå.

Hvad benyttes webappen til?

Webappen benyttes til at tilmelde dig projektet og efterfølgende til at registrere prøver. Såfremt du har børn, der er fyldt 5 år, men under 15 år, kan du også registrere deres prøver. Følg vejledningen vedlagt testkittet og derefter vejledningen i webappen.

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge webappen?

Sådan kommer du i gang med at bruge webappen:

 1. Webappen skal tilgås med din mobiltelefon via følgende link: https://tcdkapp.ssi.dk.
 2. Log in med NemID/MitID.
 3. Du vil nu blive bedt om at scanne en QR-kode. Du kan finde QR-koden på kuverten, du har modtaget fra Statens Serum Institut. I nogle tilfælde vil QR-koden fremgå i testkitfolderen.
  De fleste kan blot benytte kameraet på mobiltelefonen. I få tilfælde skal du bruge en QR-scanner/læser, som du skal installere på din telefon. Appen genkender og validerer QR-koden
 4. Du vil nu blive bedt om at tilmelde dig, hvis du ikke allerede er tilmeldt.
 5. Følg herefter vejledningen i webappen. Du vil blive vejledt til at udføre en korrekt selvpodning.

Hvem kan bruge webappen?

Alle personer, der er fyldt 15 år, som har et dansk CPR-nummer samt NemID/MitID, kan registrere en prøve via TestCenter Danmarks webapp.

Anvendelse af webappen kræver, at du har en mobiltelefon, der kan gå på internettet, og som har et kamera, der fungerer samt kan fokusere. De fleste smartphones gør dette automatisk, og ellers kan du justere dette på telefonens indstillinger.

Af tekniske årsager kan du ikke benytte webappen, hvis du har et administrativt personnummer. Forældre kan registrere selvpodninger på vegne af deres børn, der er under 15 år, men fyldt 5 år.

Min mobiltelefon kan ikke finde siden med webappen, hvad gør jeg?

Sørg for at undersøge:

 • Om din mobiltelefon har forbindelse til internettet
 • Om der er tastefejl i webadressen eller om du scanner den forkerte QR-kode
 • Alternativt kan du tilgå linket via telefonen her: https://tcdkapp.ssi.dk
 • Såfremt du stadig oplever problemer, kan du kontakte supporten

Jeg kan ikke få scannerfunktionen i webappen til at virke. Hvad gør jeg?

Sørg for at undersøge, om du har givet webappen tilladelse til at bruge din mobiltelefons kamera.

Første gang du trykker ’Start scanner’, spørger din enhed, om du vil give ”tcdkapp.ssi.dk” adgang til kameraet på din mobiltelefon. Her skal du give tilladelse.

Er du enten ikke blevet spurgt, om du vil tillade brug af kameraet, eller har du ved en fejl trykket ”Bloker/Tillad ikke/Annuller”, kan du gøre følgende (afhængigt af hvilket styresystem din telefon har):

iPhone:
Indstillinger > Safari (eller den browser, du benytter) > Kamera > Tillad

Android:
Indstillinger > Apps > Chrome (eller den browser du benytter) > Tilladelser > Kamera > Tillad

Herefter skal du opdaterewebappen, hvorefter scannerfunktionen nu bør virke.

Alternativt kan du logge ud og ind igen med NemID/MitID og starte registreringen på ny, hvorefter du kan give tilladelse til brug af kamera på din mobiltelefon.

Såfremt scannerfunktionen stadig ikke virker, kan du kontakte vores support.

Webappen melder fejl under scanning af QR-koden til prøveregistrering. Hvad gør jeg?

Det kan skyldes, at du forsøger at scanne en QR-kode, der ikke er valid. Benyt QR-koden, der er tilgængelig i folderen i testkittet eller på kuverten. Hvis du fortsat oplever problemer, kan du kontakte supporten.

Jeg kan ikke scanne QR-koden på prøverøret. Hvad gør jeg?

Din mobiltelefons kamera skal kunne understøtte fokus. De fleste smartphones gør dette automatisk, og ellers kan du justere dette på telefonens indstillinger. QR-koden på prøverøret skal være cirka 10-11 cm fra din mobiltelefons kamera for at kameraet kan fokusere. Hold telefonen stille eller forsøg at justere afstanden mellem telefonen og prøverøret. Bemærk, at prøverøret skal være i fokus. Vær desuden opmærksom på følgende:

 • QR-koden på prøverøret skal være godt belyst. Vær dog opmærksom på genskær fra direkte belysning. Genskær kan give kameraet besvær med at fokusere på QR-koden.
 • Sørg for at din mobiltelefons kameralinse ikke er fedtet eller beskidt.
 • Såfremt du stadig har problemer med at scanne prøverøret, prøv da at rotere prøverøret langsomt i cirkulære bevægelser.

Kameraer på nyere mobiltelefoner er forudindstillet til at fokusere på genkendelige objekter, f.eks. fingernegle. Det kan være, du skal sikre, at andre elementer ikke stjæler fokus. Prøv at holde prøverøret som vist:

Hånd holder prøverør til PCR Hjemmetest Studie

Hvorfor beder webappen mig om at logge ind med NemID/MitID igen, når jeg vil starte en ny registrering?

Det kan skyldes, at webappen har været inaktiv i mere end 30 min., og at din session derfor er udløbet. Du er derfor nødt til at logge ind igen med NemID/MitID.

Bemærk, at hvis du bliver bedt om at logge ind igen med NemID/MitID, inden du nåede at registrere prøverøret og pode dig, skal du starte forfra.

Webappen viser dig en kvittering, når du har færdigregistreret din prøve. Når der står ”Du har færdiggjort din registrering”, er det en bekræftelse på, at registreringen er succesfuld, og at data er videresendt til Statens Serum Institut.

Kan man logge ind med NemID/MitID, hvis ens telefon blokerer for pop-op-vinduer?

Ja. Pop-op-vinduer er vinduer, som åbnes automatisk uden din tilladelse. Når du registrerer en prøve via webappen, vælger du aktivt at logge ind med NemID/MitID. Det betyder, at du kan fortsætte med at blokere for pop-op-vinduer samtidig med, at du benytter webappen.

Kan jeg benytte hvilken som helst browser til registrering i webappen?

Ja. Dette skyldes, at webappen ikke er en såkaldt native app, som normalt downloades via diverse stores fx App Store og Google Play Butik. Webappen tilgås via en browser på din mobiltelefon.

Oplever du, at du ikke kan åbne webappen i din browser, så kontakt supporten.

4. Selvpodning

Hvorfor skal jeg pode mig selv både i halsen og i næsen?

Hvis du er smittet med SARS-CoV-2, influenza eller RS-virus, vil chancen for at du opsamler virus med podepinden være større, når du både poder dig selv i halsen og i næsen. Der er forskel på, hvor virus sidder afhængigt af, hvor længe man har været smittet. Desuden kan vi ikke med sikkerhed vide, hvor en eventuel fremtidig virusvariant vil foretrække at sætte sig: om det er i halsen eller i næsen. Derfor er podning fra både svælget og næsen en god måde at sikre, at vi finder virus hos en, der er smittet. Såfremt der er tale om et barn under 15 år, skal de kun pode sig i næsen og ikke i svælget.

Hvorfor skal mine børn under 15 år kun podes i næsen?

Nogle børn har svært ved at blive podet i halsen, derfor beder vi kun om, at de skal podes i næsen.

Hvornår er selvpodningen ugyldig?

Selvpodningen skal gøres om, hvis podepinden bliver tabt. Hvis det sker, skal du bruge en ny podepind og påbegynde din podning på ny.

Hvis du ved en fejl rammer din(e) tunge/kind/tænder/andet inden du rammer bagvæggen i svælget, skal du blot forsætte podningen.

Hvor nøjagtig er podningen, når jeg selv foretager den?

Såfremt du nøje følger podningsvejledningen, viser vores studie, at din prøve er lige så god, som hvis den var blevet foretaget på et testcenter af en poder.

Hvornår er selvpodningen for gammel?

Røret med selvpodningen skal afleveres inden for 7 dage, ellers bliver materialet for gammelt til at det kan analyseres.

Hvordan skal selvpodningen opbevares indtil jeg afleverer den?

Prøven skal opbevares mørkt og ikke for varmt.

5. Testsvar 

Hvor finder jeg mit testsvar?

Når svaret foreligger, kan du se det i webappen og på sundhed.dk.

I webappen kan du se seneste prøvesvar på forsiden og alle testsvar for prøver foretaget indenfor 180 dage via ’Testsvar’ i menuen. Hvis du er forældremyndighedshaver, kan du ligeledes se testsvar for dine børn under 15 år.

Bemærk venligst, at du ikke automatisk får besked, når testsvaret foreligger. Kun hvis du har oplyst din e-mail, vil du modtage en e-mailnotifikation, når der er nyt i webappen. Har du ikke oplyst din e-mail skal du selv huske at tjekke dit testsvar.

Hvor lang tid går der, før jeg får mit testsvar?

Du kan se svaret i webappen og på sundhed.dk 3-4 hverdage efter aflevering af prøven.

Hvad betyder testsvaret for mig?

De fleste luftvejsinfektioner, især i de øvre luftveje, har et mildt forløb og går over af sig selv uden behandling. De fleste mennesker bliver forkølet eller får en anden mild luftvejsinfektion flere gange om året.

Du bør kontakte din læge, hvis du føler dig så syg, at du under alle omstændigheder ville søge læge, selvom du ikke kendte testsvaret.

Sundhedsstyrelsen anbefaler som et generelt råd at blive hjemme, når man er syg med symptomer på smitsom sygdom, indtil man er rask.

Testsvaret er udelukkende til brug for projektet Virusmåling i Danmark.

Du kan læse mere om den enkelte virus her.

7. Driftsstatus 

Webappen tilgås via MitID og NemLog-in. Se driftsstatus for MitID og NemLog-in her.