Om TestCenter Danmark

TestCenter Danmark (TCDK) består af en række regionale teststationer under danske regioner og et nationalt testlaboratorium på Statens Serum Institut (SSI).

I april 2020 blev det besluttet at etablere TestCenter Danmark (TCDK) som led i at øge testaktiviteten i Danmark markant og samtidig understøtte regeringens teststrategi. TCDK udgør teststrategiens samfundsspor, hvor borgere uden symptomer eller med milde symptomer kan blive testet for, om de har eller har haft covid-19.

TCDK er etableret i samarbejde mellem regeringen og danske regioner. TCDK blev i opstartsfasen støttet af Novo Nordisk Fonden.

TCDK har teststationer i hele landet. I teststationerne tages der prøver af borgere uden symptomer eller med milde symptomer på covid-19, men som ikke har behov for at tale med en læge, for at undersøge, om de skulle være smittet med covid-19 (PCR-test).

Du kan se en tidslinje over teststrategien og testkapaciteten gennem covid-19-tiden her.

Vi er TestCenter Danmark

TestCenter Danmark spiller en central rolle i den danske indsats mod covid-19

Vi har formået at opbygge en robust og effektiv testkapacitet, der hurtigt kan omstilles efter nye behov og udfordringer.

Borgernes prøver bliver analyseret i TestCenter Danmarks laboratorier på Statens Serum Institut eller TestCenter Danmark Vest i Aarhus.

Fra tidlig morgen til sen aften er der personale i laboratorierne, som sørger for at analysere og svare på borgernes prøver. Dette sikrer hurtige svartider, som er afgørende for at bryde smittekæderne og mindske udbredelsen af covid-19.

Anne-Marie Vangsted er udpeget som direktør for TestCenter Danmark på SSI.