Sundt indeklima i skoler

Indeklimaet har stor betydning for smitte med luftvejsvirus i klasselokaler. Dette blev tydeligt under covid-19-pandemien, hvor aerosoler med virus mange steder var årsag til spredning af smitte indendørs. Denne erkendelse åbner nye muligheder, hvor et bedre indeklima i vores skoler ikke alene giver bedre grundlag for trivsel og læring, men formentlig også forebygger smitte mellem eleverne.

Sundt Indeklima i Skoler er et pilotprojekt, som har til formål at undersøge tekniske løsninger, der kan anvendes til at forbedre luftkvalitet og indeklima i klasselokaler med henblik på at øge trivsel og reducere risikoen for smitte med luftvejsinfektioner.

Flere skoler fra hele landet deltager i projektet. Projektet er støttet af Realdania, og Statens Serum Institut har indgået et offentligt-privat samarbejde med flere uddannelses- og forskningsinstitutioner, samt virksomheder i forbindelse med pilotprojektet.

Erfaringerne fra pilotprojektet skal sikre grundlag for planlægning af et større interventionsprojekt, der har til formål at mindske risiko for luftvejsinfektioner og forbedre børns trivsel gennem et forbedret indeklima. Det indsamlede data fra pilotprojektet skal hjælpe projektgruppen til at vælge hvilke tekniske løsninger, der er værd at gå videre med, samt planlægge og dimensionere selve interventionsprojektet.

En vigtig del af undersøgelsen er at måle infektionspresset i klassen for at se, om det forbedrede indeklima giver mindre smitte og dermed har den ønskede effekt. Dette vil blive gjort på forskellige måder, både ved at undersøge luften og overflader i klassen.

Børnene som deltager i projektet, vil desuden blive inviteret – via deres forældre, til at deltage i et frivilligt hjemmetest-program, hvor de kan bruge Statens Serum Instituts web-app til at pode og registrere prøver på deres børns vegne. Hjemmetestene bliver efterfølgende analyseret af Statens Serum Institut. Her testes der for almindelige luftvejsvira som influenza A, influenza B, RS-virus og SARS-CoV-2 (covid-19). Forældre til barnet kan få at vide, om barnet er blevet smittet af en af de ovennævnte vira. Hvis dit barn går i en klasse, som er tilmeldt projektet, kan du læse videre nedenfor, for mere information.

Hvad består projektet af?

Pilotprojektet har til formål at undersøge tekniske løsninger, der kan anvendes til at forbedre luftkvalitet og indeklima i klasselokaler, med henblik på at reducere risikoen for smitte med luftvejsinfektioner.

Indeklimaet kan have en væsentlig betydning for spredning af luftbåren smitte.

Projektet vil undersøge tekniske løsninger, der kan forbedre indeklimaet og dermed nedbringe smitten i klassen.

Opsætningen af de tekniske løsninger og målinger planlægges i tæt samarbejde med skolen.

De tekniske interventioner er evalueret og udvalgt efter 4 overordnede kriterier (i prioriteret rækkefølge):

 1. Renseevne: Med fokus på de typiske luftforureningsparametre (partikler, CO2, gasarter og lugtstoffer samt virus).
 2. Sikkerhed ved brug og sideeffekter: Fokus på teknologier som ikke danner skadelige biprodukter, såsom ozon og ikke udgør en direkte fare ved fx bestråling med UV-lys eller risiko for stød.
 3. Omkostninger: Herunder indkøbspris, opsætning/installation, drift (strøm mv.), samt (filtre, tekniker, service mv.).
 4. Brugsforhold. Særligt med fokus på støj, men også placeringsmuligheder, vægt og størrelse, automatisering af løsning og hvorvidt løsninger kræver menneskelig handling eller blot passivt renser luften kontinuert.

I alt blev 13 teknologier til luftrensning identificeret ved Teknisk Workshop med repræsentanter (cirka 50 deltagere) fra branchen. Disse teknologier blev evalueret på baggrund af ovenstående kriterier i samarbejde med førende danske forskere indenfor indeklima og luftrensning og 3 forskellige tekniske løsninger blev valgt ud til afprøvning i projektet. Disse 3 tekniske løsninger er:

 • Mobile luftrensere med HEPA og aktivt kul-filtre. HEPA-filtre er høj-effektive partikelfiltre, som typisk kan indfange over 99% af de mikroskopiske partikler, som kommer ind i luftrenseren. Denne type af partikler kan være svævende i luften i lang tid, herunder aerosoler, som kan indeholde vira. Aktivt kul kan indfange gasarter fra luften, herunder lugtstoffer. Luftrenserens samlede evne til at forbedre indeklimaet afhænger desuden af den samlede mængde luft, som luftrenseren kan tage ind.
 • Nudging. Ved hjælp af en lille enhed som måler luftkvaliteten gives der feedback til elever og lærere igennem trafiklys (rød, gul, grøn) -system, som skal minde om at lufte ud og/eller opholde sig uden for klassen i en kort periode.
 • Decentral ventilation. Denne ventilation er kendetegnet ved, at der er ét ventilationsaggregat, der blæses frisk ude-luft ind, som filtreres og opvarmes af den forurenede luft der suges ud af lokalet uden luftstrømmene blandes.

Aggregaterne installeres med indbygget automatik, for optimalt indeklima og energiforbrug. Den indbyggede tilstedeværelsessensor aktiverer anlægget, og den indbyggede CO2-sensor regulerer luftmængden afhængigt af personbelastningen i lokalet.

Erfaringerne fra pilotprojektet skal sikre grundlag for planlægning af et større interventionsprojekt, der har til formål at mindske risiko for luftvejsinfektioner og forbedre børns trivsel gennem et forbedret indeklima. Projektet forventes at løbe indtil slutningen af juni 2024.

Information til forældre

For at måle effekten af de forskellige tekniske løsninger på virusbyrden i klassen, vil der blive målt på virus i luften, på overflader og eventuelle infektioner hos eleverne. Derfor vil forældre og børn fra de deltagende klasser tilbydes, at foretage hjemmetestning ved symptomer på en luftvejsinfektion. Prøverne vil blive PCR-testet på Statens Serum Institut for almindelige luftvejsvira som influenza A, influenza B, RS-virus og SARS-CoV-2 (covid-19). Hjemmetestningen skal først og fremmest bidrage til en samlet vurdering af indeklimaets effekt på smitten, men prøverne vil samtidigt indgå i Statens Serum Instituts generelle smitteovervågning af smitsomme luftvejssygdomme. Hjemmetestningen er frivilligt for den enkelte elev – gratis og nemt.

Børnene podes af forældrene når børnene har symptomer på luftvejsinfektion. Podemetoden er lig den, børnene evt. kender fra de tidligere landsdækkende covid-19-antigenselvteststeder: en podepind føres ca. 2 cm. ind i hvert næsebor. Børnene skal ikke podes i halsen. Prøverøret scannes af forældre i en web-app, hvor svaret på prøven også vil blive vist. I web-appen kan man desuden se en video, der trin for trin viser, hvordan podningen udføres. Web-appen tilgås via en smartphone eller tablet og vil være tilgængelig i starten af 2024. Prøven lægges i en frankeret konvolut og afleveres på nærmeste posthus/postbutik. Testsvaret vil blive vist i web-appen 4-5 hverdage efter aflevering.

Hvornår får I invitationen?

Til de skoler som deltager i projektet, skulle alle forældre have modtaget et informationsbrev før jul igennem skolen. I starten af 2024, kan I forvente at modtage en invitation til projektet med flere detaljer.

Hvornår skal dit barn testes?

Du skal foretage en podning når dit barn har symptomer på en luftvejsinfektion.

Typiske symptomer er eksempelvis:

 • Feber
 • Hoste
 • Hovedpine
 • Muskelsmerter
 • Ondt i halsen
 • Kvalme
 • Træthed
 • Stoppet næse/løbenæse
 • Tab af smags- og/eller lugtesans

Sådan deltager dit barn

Igennem skolen vil du som forælder modtage en invitation, hvorefter du første gang modtager to testkits med posten, når du har tilmeldt dit barn.

Husk at have et testkit liggende derhjemme, så I har det ved hånden, når I får brug for det.

Husk at følgende altid gælder:

 • Det er frivilligt at medvirke.
 • Du behøver ikke fortælle resultatet til nogen.
 • Dit barn behøver ikke at gå i selvisolation ved positiv test.
 • Du behøver ikke tage en opfølgende test på dit barn.

Når dit barn bliver syg

Når dit barn bliver syg, skal du foretage en podning og registrere prøven med din mobiltelefon. Det gør du ved at logge ind i web-appen og bruge den QR-kode, som du finder i vejledningen i kuverten med testkittet.

I web-appen er der en tekstguide, der beskriver, hvordan du poder dit barn korrekt.

Husk: Personer under 15 år kun skal podes i næsen!

Aflevering af prøve og testsvar

Prøven skal afleveres inden for 7 dage fra prøvetagningstidspunktet. Indtil da skal du blot opbevare prøven derhjemme. Den skal opbevares mørkt og ikke for varmt.

Aflevér prøven på et PostNord-posthus eller en PostNord-postbutik. Aflevér prøven i den frankerede kuvert, som udleveres sammen med testkittet. Prøven må IKKE afleveres i en postkasse, da forsendelsestiden i så fald kan betyde, at prøven bliver ubrugelig.

Du kan se testsvaret i web-appen 4-5 hverdage efter aflevering.

Hvilke vira kan påvises ved test?

Hjemmetestene bliver analyseret af Statens Serum Institut. Her testes der for almindelige luftvejsvira som influenza A, influenza B, RS-virus og SARS-CoV-2 (covid-19). Der kan derudover på sigt blive testet for yderligere almindelige luftvejsvira.

Hvis dit barns testsvar er positivt?

Hvis dit barn får en positiv testsvar (“påvist”), skal du kun kontakte dit barns læge, hvis dit barn føler sig så syg, at I under alle omstændigheder ville søge læge, selvom I ikke kendte testsvaret.
Sundhedsstyrelsen anbefaler som et generelt råd at blive hjemme, når man er syg med symptomer på smitsom sygdom, indtil man er rask.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om de tre luftvejssygdomme, som der bliver testet for. Eksempelvis kan du læse om smitte, forebyggelse og behandling.

Læs mere om covid-19 her.

Læs mere om RS-virus her.

Læs mere om influenza her.

Tidsplan for projektet

Projektet forventes at løbe indtil slutningen af april 2024.

Kontakt

Har du ubesvarede spørgsmål, kan du tjekke FAQ nedenfor eller kontakte appens support på e-mail: tcdkapp@ssi.dk.

1. Support

Hvor kan jeg henvende mig hvis jeg gerne vil vide mere om Sundt Indeklima i Skoler?

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på denne informationsside, kan du kontakte vores support via: 

Mail: SISprojekt@ssi.dk

Hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål vedr. brug af web-appen?

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på denne informationsside, kan du kontakte vores support via:

Mail: tcdkapp@ssi.dk

2. Testkittet

Hvad indeholder et testkit?

Dit testkit består af en podepind, et prøverør, en spritserviet og et transportrør eller en forsendelsespose. Derudover er der en vejledning. Testkittet er pakket i en frankeret kuvert.

Følg vejledningen til hjemmepodning og prøveregistrering i TestCenter Danmarks web-app.

Hvor skal jeg aflevere min prøve?

Efter podning placeres det afsprittede prøverør i transportrøret eller forsendelsesposen. Transportrøret eller forsendelsesposen lægges i den frankerede kuvert. Fjern dækpapiret fra klisterstrimlen og luk kuverten omhyggeligt.

Kuverten afleveres på et PostNord-posthus eller i PostNord-postbutik. Prøven skal afleveres inden for 7 dage.

Indtil du afleverer prøven, kan prøven opbevares derhjemme. Prøven skal opbevares mørkt og ikke for varmt.

3. TestCenter Danmarks web-app

Hvad er en web-app?

En web-app er en app som åbnes i telefonens internetbrowser. Du skal altså ikke hente web-appen i App Store eller Google Play men blot gå ind på hjemmesiden https://tcdkapp.ssi.dk.

Du kan gemme TestCenter Danmarks web-app som et bogmærke på din mobiltelefons hjemmeskærm, så appen bliver lettere og hurtigere at tilgå.

Hvad benyttes web-appen til?

Web-appen benyttes til at tilmelde dit barn til projektet og efterfølgende til at registrere prøver. Følg vejledningen vedlagt testkittet og derefter vejledningen i web-appen.

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge web-appen?

Sådan kommer du i gang med at bruge web-appen:

 1. Web-appen skal tilgås med din mobiltelefon via følgende link: https://tcdkapp.ssi.dk.
 2. Log in med MitID.
 3. Du vil nu blive bedt om at scanne en QR-kode. Du kan finde QR-koden i vejledningen som ligger i testkittet, som du har modtaget fra Statens Serum Institut. De fleste kan blot benytte kameraet på mobiltelefonen. I få tilfælde skal du bruge en QR-scanner/læser, som du skal installere på din telefon. Appen genkender og validerer QR-koden.
 4. Du vil nu blive bedt om at tilmelde dit barn, hvis du ikke allerede har tilmeldt det.
 5. Følg herefter vejledningen i web-appen. Du vil blive vejledt til at udføre en korrekt hjemmepodning.

Hvem kan bruge web-appen?

Alle personer, der er fyldt 15 år, som har et dansk CPR-nummer samt MitID, kan registrere en prøve via TestCenter Danmarks web-app.

Anvendelse af web-appen kræver, at du har en mobiltelefon, der kan gå på internettet, og som har et kamera, der fungerer samt kan fokusere. De fleste smartphones gør dette automatisk, og ellers kan du justere dette på telefonens indstillinger.

Af tekniske årsager kan du ikke benytte web-appen, hvis du har et administrativt personnummer. Forældre kan registrere hjemmepodninger på vegne af deres børn, der er under 15 år, men fyldt 5 år.

Min mobiltelefon kan ikke finde siden med web-appen, hvad gør jeg?

Sørg for at undersøge:

 • Om din mobiltelefon har forbindelse til internettet.
 • Om der er tastefejl i web-adressen eller om du scanner den forkerte QR-kode.
 • Alternativt kan du tilgå linket via telefonen her: https://tcdkapp.ssi.dk.
 • Såfremt du stadig oplever problemer, kan du kontakte supporten.

Jeg kan ikke få scannerfunktionen i web-appen til at virke. Hvad gør jeg?

Sørg for at undersøge, om du har givet web-appen tilladelse til at bruge din mobiltelefons kamera.

Første gang du trykker ’Start scanner’, spørger din enhed, om du vil give ”tcdkapp.ssi.dk” adgang til kameraet på din mobiltelefon. Her skal du give tilladelse.

Er du enten ikke blevet spurgt, om du vil tillade brug af kameraet, eller har du ved en fejl trykket ”Bloker/Tillad ikke/Annuller”, kan du gøre følgende (afhængigt af hvilket styresystem din telefon har):

iPhone:
Indstillinger > Safari (eller den browser, du benytter) > Kamera > Tillad

Android:
Indstillinger > Apps > Chrome (eller den browser du benytter) > Tilladelser > Kamera > Tillad

Herefter skal du opdatere web-appen, hvorefter scannerfunktionen nu bør virke.

Alternativt kan du logge ud og ind igen med MitID og starte registreringen på ny, hvorefter du kan give tilladelse til brug af kamera på din mobiltelefon.

Såfremt scannerfunktionen stadig ikke virker, kan du kontakte vores support.

Web-appen melder fejl under scanning af QR-koden til prøveregistrering. Hvad gør jeg?

Det kan skyldes, at du forsøger at scanne en QR-kode, der ikke er valid. Benyt QR-koden, der er tilgængelig i folderen i testkittet. Hvis du fortsat oplever problemer, kan du kontakte supporten.

Jeg kan ikke scanne QR-koden på prøverøret. Hvad gør jeg?

Din mobiltelefons kamera skal kunne understøtte fokus. De fleste smartphones gør dette automatisk, og ellers kan du justere dette på telefonens indstillinger. QR-koden på prøverøret skal være cirka 10-11 cm fra din mobiltelefons kamera for at kameraet kan fokusere. Hold telefonen stille eller forsøg at justere afstanden mellem telefonen og prøverøret. Bemærk, at prøverøret skal være i fokus. Vær desuden opmærksom på følgende:

 • QR-koden på prøverøret skal være godt belyst. Vær dog opmærksom på genskær fra direkte belysning. Genskær kan give kameraet besvær med at fokusere på QR-koden.
 • Sørg for at din mobiltelefons kameralinse ikke er fedtet eller beskidt.
 • Såfremt du stadig har problemer med at scanne prøverøret, prøv da at rotere prøverøret langsomt i cirkulære bevægelser.

Kameraer på nyere mobiltelefoner er forudindstillet til at fokusere på genkendelige objekter, f.eks. fingernegle. Det kan være, du skal sikre, at andre elementer ikke stjæler fokus. Prøv at holde prøverøret som vist:

Hånd holder prøverør til PCR Hjemmetest Studie

Hvorfor beder web-appen mig om at logge ind med MitID igen, når jeg vil starte en ny registrering?

Det kan skyldes, at web-appen har været inaktiv i mere end 30 min., og at din session derfor er udløbet. Du er derfor nødt til at logge ind igen med MitID.

Bemærk, at hvis du bliver bedt om at logge ind igen med MitID, inden du nåede at registrere prøverøret og pode dig, skal du starte forfra.

Web-appen viser dig en kvittering, når du har færdigregistreret din prøve. Når der står ”Du har færdiggjort din registrering”, er det en bekræftelse på, at registreringen er succesfuld, og at data er videresendt til Statens Serum Institut.

Kan man logge ind med MitID, hvis ens telefon blokerer for pop-op-vinduer?

Ja. Pop-op-vinduer er vinduer, som åbnes automatisk uden din tilladelse. Når du registrerer en prøve via web-appen, vælger du aktivt at logge ind med MitID. Det betyder, at du kan fortsætte med at blokere for pop-op-vinduer samtidig med, at du benytter web-appen.

Kan jeg benytte hvilken som helst browser til registrering i web-appen?

Ja. Dette skyldes, at web-appen ikke er en såkaldt native app, som normalt downloades via diverse stores fx App Store og Google Play Butik. Web-appen tilgås via en browser på din mobiltelefon.

Oplever du, at du ikke kan åbne web-appen i din browser, så kontakt supporten.

4. Hjemmepodning 

Hvorfor skal mine børn under 15 år kun podes i næsen?

Nogle børn har svært ved at blive podet i halsen, derfor skal de kun podes i næsen.

Hvornår er hjemmepodningen ugyldig?

Hjemmepodningen skal gøres om, hvis podepinden bliver tabt. Hvis det sker, skal du bruge en ny podepind og påbegynde din podning på ny.

Hvor nøjagtig er podningen, når jeg selv foretager den?

Såfremt du nøje følger podningsvejledningen, viser vores studie, at din prøve er lige så god, som hvis den var blevet foretaget på et testcenter af en poder.

Hvornår er hjemmepodningen for gammel?

Røret med podepinden skal afleveres inden for 7 dage, ellers bliver materialet for gammelt til at det kan analyseres.

Hvordan skal hjemmepodningen opbevares indtil jeg afleverer den?

Prøven skal opbevares mørkt og ikke for varmt. 

5. Testsvar 

Hvor finder jeg mit testsvar?

Når svaret foreligger, kan du se det i web-appen.

I web-appen kan du se seneste prøvesvar på forsiden og alle testsvar for prøver foretaget indenfor 180 dage via ’Testsvar’ i menuen. Hvis du er forældremyndighedshaver, kan du se testsvar for dine børn under 15 år.

Bemærk venligst, at du ikke automatisk får besked, når testsvaret foreligger. Kun hvis du har oplyst din e-mail, vil du modtage en e-mailnotifikation, når der er nyt i web-appen.

Har du ikke oplyst din e-mail skal du selv huske at tjekke dit testsvar.

Hvor lang tid går der, før jeg får mit testsvar?

Du kan se svaret i web-appen 4-5 hverdage efter at du afleverede din prøve.

Hvad betyder testsvaret for mig?

Testsvaret er udelukkende til brug for projektet Sundt Indeklima i Skoler. Du behøver ikke kontakte din læge, hvis du får et positivt testresultat – kun hvis du føler dig så syg, at du ville søge læge uanset, om du havde modtaget dette testsvar.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om de tre luftvejssygdomme, som der bliver testet for. Eksempelvis kan du læse om smitte, forebyggelse og behandling.

Læs mere om covid-19 her.

Læs mere om RS-virus her.

Læs mere om influenza her. 

6. Datasikkerhed og jura 

Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger om dig, der deltager i projektet Sundt indeklima i skoler (pdf).

7. Drift status