Analyse af prøver

På de to nationale testlaboratorier analyseres PCR-prøverne fra de regionale teststationer i hele landet. Der er personale i laboratorierne hver dag og i hele døgnet, som sørger for at analysere og svare på borgernes prøver. Dette sikrer hurtige svartider, som er afgørende for at bryde smittekæderne og mindske udbredelsen af covid-19.

Se her, hvordan PCR-prøverne bliver analyseret i TCDK laboratoriet.

Vi er TestCenter Danmark

TestCenter Danmark spiller en central rolle i den danske indsats mod covid-19

Vi har formået at opbygge en robust og effektiv testkapacitet, der hurtigt kan omstilles efter nye behov og udfordringer.

Borgernes prøver bliver analyseret i TestCenter Danmarks laboratorier på Statens Serum Institut eller TestCenter Danmark Vest i Aarhus.

Fra tidlig morgen til sen aften er der personale i laboratorierne, som sørger for at analysere og svare på borgernes prøver. Dette sikrer hurtige svartider, som er afgørende for at bryde smittekæderne og mindske udbredelsen af covid-19.