Projekter og tiltag

TestCenter Danmark (TCDK) gennemfører løbende projekter og tiltag for at udvikle løsninger, der understøtter både det nuværende og den fremtidige epidemiologiske overvågning.

Podeprojekt

TCDK har i 2021 gennemført en række studier, der havde til formål at undersøge ydeevnen af andre podemetoder til PCR-test, herunder personaleudført næseborspodning, superviseret næseborspodning og ikke mindst selvpodning uden supervision.

Formålet med projekterne har været at udvikle en ny metode som er kompatibel med TCDK's analyseflow og enten kan erstatte podning i svælg til diagnostik eller benyttes som supplement til fx screening.

Indledende studier lavet af Statens Serum Institut (SSI) og Region Hovedstaden i TCDK-regi viser, at kombineret selvpodning i svælget og næsen er mindst lige så sensitiv som podning i svælget udført af en professionel poder.

TestCenter Danmarks web-app

TCDK har udviklet en brugervenlig indberetningsløsning i form af en web-app, som muliggør selvpodning og egentlig selvtest. Alle personer som har et dansk cpr-nummer/personnummer samt NemID/MitID, kan registrere en prøve via TestCenter Danmarks web-app. Det kræver blot, at man har en mobiltelefon, der kan gå på internettet, og som har et kamera, der fungerer samt kan fokusere.

PCR Hjemmetest Studie

PCR Hjemmetest Studie er et overvågningsstudie af covid-19-smitten i Danmark, og blev gennemført som et samarbejde mellem SSI og Danske Regioner. Dette studie var første gang hjemmebaseret PCR-selvpodning blev iværksat som et redskab i overvågning af covid-19 i Danmark.

I studiet blev 10.000 personer inviteret til at deltage og fik testkits tilsendt med posten, så de kunne pode sig selv én gang om ugen i fire uger. Undervejs skulle deltagere registrere prøver samt besvare spørgeskemaer om bl.a. symptomer i TestCenter Danmarks web-app og prøverne skulle sendes via posten til analyse på SSI.

Læs mere om PCR Hjemmetest Studie.