PCR superviseret test på Valby Testcenter

På denne side kan du, som deltager i projektet ”PCR Superviseret test” finde svar på ofte stillede spørgsmål.

“PCR Superviseret test” er et projekt, som gennemføres som et samarbejde mellem Statens Serum Institut og Valby Testcenter i perioden den 1. december til den 22. december 2022. Formålet med projektet er at etablere et superviseret testflow i et testcenter via TCDK app-løsningen samt evaluere, om testflowet samt TCDK app-løsningen er robuste nok til registrering af PCR Superviseret test.

Ved at deltage i projektet vil du hjælpe os med at:

 • Få en fleksibel testproces, som vi hurtigt kan etablere lokalt ved behov.
 • På sigt sikre virusovervågning samt bidrage til at forstå virusspredning i samfundet.
 • På sigt bidrage til, at der forbruges færre omkostninger til test i fremtiden.

Danske borgere, der i forvejen skal testes i Valby testcenter, kan blive tilbudt at deltage i projektet. Der vil ikke være et coronapas tilknyttet, og du vil kunne se dit testsvar både i TestCenter Danmarks app samt sundhed.dk.

Hvis du vælger at deltage, vil du få udleveret et testkit og blive henvist til en selvpodningsstation. På selvpodningsstationen kan du vælge enten selv at registrere din prøve via TestCenter Danmarks app eller bede en supervisor om at registrere din prøve gennem TestCenter Danmarks app. Når registreringen af din prøve er gennemført, vil du skulle udføre selvpodning via en selvpodningsinstruks, som vil foreligge på podningsstationen. Slutteligt vil du aflevere din prøve efter den anførte instruks.

For at evaluere testflowet vil du som deltager, hvis du frivilligt har angivet dit telefonnummer, opleve, at vi ringer til dig for at evaluere din oplevelse af din deltagelse.

1. Support

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål til PCR superviseret test?

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på denne informationsside, kan du kontakte vores support via:

Mail: tcdkapp@ssi.dk
Telefonnr.: +45 4046 8599

Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-12.00 frem til den 22. december 2022. Supporten holder lukket i weekender og på helligdage.

2. Testflowet på Valby testcenter 

Hvad kan jeg forvente i Valby testcenter?

Når du ankommer til Valby testcenter, og du vælger at deltage i projektet, vil du få udleveret et testkit samt blive henvist til en ledig selvpodningsstation af testmedarbejderen. På podningsstationen vil du både registrere din prøve via TCDK app samt udføre selvpodningen. Ved udgangen af testlokalet skal du aflevere din prøve. Spørg eventuelt en testmedarbejder, hvis du er i tvivl om, hvor du skal aflevere prøven.

Hvad indeholder et testkit?

Dit testkit består af en pose, et klistermærke samt de nødvendige remedier, du skal bruge, når du skal pode dig selv.

Husk inden du benytter dig af bordet, som er placeret på podningsstationen, at desinficere med en desinfektionsserviet. Du finder servietten i testkittet.

Testkit til selvpodning: To spritservietter, en podepind, en tungespatel samt et prøverør

Testkittet indeholder: To spritservietter, en podepind, en tungespatel samt et prøverør.

Hvad skal jeg gøre på podningsstationen?

På podningsstationen skal du sikre prøveregistrering via TCDK app, gennemføre selvpodning og klargøre prøven, så du ved udgangen kan aflevere den. Følg instrukserne på plakaterne på podningsstationen.

Hvis du kommer frem til, at du ikke ønsker eller ikke kan registrere din prøve via TCDK app, kan supervisoren gøre det for dig.

Hvor skal jeg aflevere min prøve?

Selvpodningsinstruksen instruerer dig i, hvor du skal aflevere din prøve. Spørg eventuelt en testmedarbejder, hvis du er i tvivl. Det er ved udgangen af testlokalet.

3. TCDK app

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge appen?

Appen bruges til at registrere prøver. Såfremt du har børn under 15 år, kan du også registrere deres prøver. Følg vejledning og plakater, der er tilgængelig på selvpodningsstationen.

Sådan kommer du i gang:

 1. Gå til https://tcdkapp.ssi.dk/ via din mobiltelefon.
 2. Login med NemID/MitID.
 3. Start registreringen af en prøve for dig og/eller dit barn.

Det første, du bliver bedt om, når du skal registrere en prøve, er at scanne en QR-kode med din mobiltelefons kamera. QR-koden hænger på podningsstationen.
De fleste kan blot benytte kameraet på mobiltelefonen. I få tilfælde skal du bruge en QR-scanner/læser, som du har installeret på din telefon, til dette. Appen genkender og validerer QR-koden.

Det er vigtigt at følge registreringsflowet i TCDK app og dernæst podningsinstruksen, som hænger på selvpodningsstationen.

Hvem kan bruge appen?

Alle personer, der er fyldt 15 år, som har et dansk CPR-nummer/personnummer samt NemID/MitID, kan registrere en prøve via TCDK app.

Samtidig kræver anvendelse af appen, at du har en mobiltelefon, der kan gå på internettet, og som har et kamera, der fungerer samt kan fokusere. De fleste smartphones gør dette automatisk, og ellers kan du justere dette på telefonens indstillinger.

Af tekniske årsager kan du ikke benytte appen, hvis du har et administrativt personnummer. Forældre kan registrere selvpodninger på vegne af deres børn, der er under 15 år.
Hvis du er ikke-digital borger (ikke har NemID/MitID), kan supervisor registrere prøvetagninger på vegne af dig på testcenteret. Husk i dette tilfælde at medbringe dit sundhedskort.

Min mobiltelefon kan ikke finde siden med appen, hvad gør jeg?

Sørg for at undersøge:

 • Om din mobiltelefon har forbindelse til internettet
 • Om der er tastefejl i webadressen / om du scanner den forkerte QR-kode
 • Alternativt kan du tilgå linket via telefonen her: https://tcdkapp.ssi.dk/

Såfremt du stadig oplever problemer, kan du kontakte support.

Jeg kan ikke få scannerfunktionen i appen til at virke, hvad gør jeg?

Sørg for at undersøge, om du har givet appen tilladelse til at bruge din mobiltelefons kamera.

Første gang du trykker ’Start scanner’, spørger din enhed, om du vil give ”tcdkapp.ssi.dk” adgang til kameraet på din mobile enhed. Her skal du give tilladelse til, at scannerfunktionen virker.

Er du enten ikke blevet spurgt, om du vil tillade brug af kameraet, eller har du ved en fejl trykket ”Bloker/Tillad ikke/Annuller”, kan du gøre følgende afhængigt af, hvilken telefon du har:

iPhone:
Indstillinger > Safari (eller den browser, du benytter) > Kamera > Tillad

Android:
Indstillinger > Apps > Chrome (eller den browser du benytter) > Tilladelser > Kamera > Tillad

Herefter skal du opdatere hjemmesiden, hvorefter scannerfunktionen nu bør virke.

Alternativt, kan du logge ud og ind igen med NemID/MitID og starte registreringen på ny, hvor du her kan give tilladelse til brug af kamera på din mobiltelefon.
Såfremt scannerfunktionen stadig ikke virker, kan du kontakte vores support.

Appen melder fejl under QR-kode-scanning. Hvad gør jeg?

Det kan skyldes, at du forsøger at scanne en QR-kode, der ikke er valid. Benyt QR-koden, der er tilgængelig på selvpodningsstationen. Hvis du fortsat oplever problemer, kan du kontakte supporten.

Jeg kan ikke scanne prøverørkoden, hvad gør jeg?

Din mobiltelefons kamera skal kunne understøtte fokus. De fleste smartphones gør dette automatisk, og ellers kan du justere dette på telefonens indstillinger.- Prøverørkoden skal være cirka 10-11 cm fra din mobiltelefons kamera for at kameraet kan fokusere. Hold telefonen stille eller forsøg at justere afstanden mellem telefonen og prøverøret. Bemærk, at prøverøret skal være i fokus.

 • Prøverørkoden skal være godt belyst. Vær dog opmærksom på genskær fra direkte belysning. Genskær kan give kameraet besvær med at fokusere på prøverørets kode.
 • Sørg for at din mobiltelefons kameralinse ikke er fedtet/beskidt.
 • Såfremt du stadig har problemer med at scanne prøverøret, prøv da at rotere prøverøret langsomt i cirkulære bevægelser.

Kamera på nyere mobiltelefoner er forudindstillet til at fokusere på genkendelige objekter, fx fingernegle. Det kan være, du skal sikre, at andre elementer ikke stjæler fokus. Prøv at holde prøverøret som anvist på billedet:

Hånd holder prøverør til PCR Hjemmetest Studie

Hvorfor skal jeg registrere mit telefonnummer i appen?

Det er frivilligt at registrere sit telefonnummer i appen.

Ved at indtaste dit telefonnummer giver det os mulighed for at kontakte dig med henblik på at udføre telefonisk feedback på din brugeroplevelse. Vi håber, du vil hjælpe os med dette, da det giver os mulighed for at forbedre testflowet og appen.

Hvorfor beder appen mig om at logge ind med NemID/MitID igen, når jeg vil starte en ny registrering?

Det kan skyldes, at hjemmesiden har været inaktiv for længe (30 min.), og at din session derfor er udløbet. Du er derfor nødt til at logge ind igen med NemID/MitID.

Bemærk, hvis du bliver bedt om at logge ind igen med NemID/MitID, inden du nåede at afslutte din registrering, skal du starte forfra med din registrering.

Appen giver dig en kvittering, når du har færdigregistreret din prøve. Når der står ”Du har færdiggjort din registrering i TCDK app”, er det en bekræftelse på, at registreringen er succesfuld, og at data er videresendt til Statens Serum Institut.

Hvorfor kan jeg ikke finde TCDK app i AppStore/Google Play Butik?

Det skyldes, at TCDK app er en app og ikke en såkaldt native app, som normalt findes via AppStore eller Google Play Butik.

TCDK app fungerer og ser ud som en native app, men den tilgås via en browser på din mobiltelefon.

Du kan gemme TCDK app som et bogmærke på din mobiltelefons hjemmeskærm, så appen bliver lettere og hurtigere at tilgå.

Principielt kan appen tilgås fra alle enheder, der har adgang til internettet og har et kamera, der understøtter fokus. Mange vil opleve, ved brug af deres computer/tablets, at deres kamera ikke kan scanne prøverørskoden, da en computer/tablets kamera sjældent har en fokusfunktion, og man vil derfor ikke kunne foretage registreringen.

Kan man logge ind med NemID/MitID, hvis ens telefon blokerer for pop-op-vinduer?

Ja. Pop-op-vinduer er vinduer, som åbnes automatisk uden din tilladelse. Når du registrerer en prøve via TCDK app, vælger du aktivt at logge ind med NemID/MitID. Det betyder, at du kan fortsætte med at blokere for pop-op-vinduer samtidig med, at du benytter appen.

Kan jeg benytte hvilken som helst browser til registrering i appen?

Ja. Dette skyldes, at TCDK app er en webapp og ikke en såkaldt native app, som normalt findes via diverse stores fx AppStore og Google Play Butik. Apps tilgås således via en browser på din mobiltelefon, hvilket selvfølgelig også betyder, at en internetforbindelse er nødvendig for at appen kan fungere.

Oplever du, at du ikke kan åbne appen i din browser, så kontakt supporten.

4. Selvpodning

Hvorfor skal jeg pode mig selv både i halsen og i næsen?

Hvis du er smittet med SARS-CoV-2-virus, vil chancen for at du opsamler virus med podepinden være større, når du både poder dig selv i halsen og i næsen. Der er forskel på, hvor virus sidder afhængigt af, hvor længe man har været smittet. Desuden kan vi ikke med sikkerhed vide, hvor en eventuel fremtidig virusvariant vil foretrække at sætte sig: om det er i halsen eller i næsen. Derfor er podning fra både svælget og næsen en god måde at sikre, at vi finder virus hos en, der er smittet. Såfremt der er tale om et barn under 15 år, skal de kun pode sig i næsen og ikke i svælget.

Min selvpodning og min podning foretaget af poder giver forskellige testresultater. Hvilken prøvetagning skal jeg regne med?

Du skal rette dig efter svælgpodningen, der er foretaget af en poder.

Hvorfor skal mine børn under 15 år kun podes i næsen?

Nogle børn har svært ved at blive podet i halsen, derfor beder vi kun om, at de skal podes i næsen.

Hvornår er selvpodningen ugyldig?

Selvpodningen skal gøres om, hvis podepinden bliver tabt. Hvis det sker, skal du bruge en ny podepind og påbegynde din podning på ny.

Hvis du ved en fejl rammer din(e) tunge/kind/tænder/andet inden din bagvæg i svælget, skal du blot forsætte podningen.

Hvor nøjagtig er podningen, når jeg selv foretager den?

Såfremt du nøje følger podningsvejledningen, viser vores studie, at din prøve er lige så god, som når den foretages på testcenteret af en poder.

5. Testsvar 

Hvor finder jeg mit testsvar?

Når svaret foreligger, bliver det tilgængeliggjort på sundhed.dk samt i TCDK appen. Er du en ikke-digital borger, skal du følge de retningslinjer, der er gældende for ikke-digitale borgere og testsvar.

På sundhed.dk kan du logge på med NemID/MitID og finde svaret under ”Laboratoriesvar”. Er du i tvivl om tolkningen af svaret, skal du kontakte din egen læge.

I appen kan du se seneste testsvar på forsiden og alle testsvar for prøver foretaget indenfor 180 dage via ’Testsvar’ i menuen. Hvis du er forældremyndighaver kan du se testsvar for dine børn under 15 år.

Bemærk venligst at du ikke automatisk får besked, når testsvaret ligger i klar.. Du skal derfor selv være opmærksom på at tjekke resultatet på din prøve efter, du er blevet testet. Der kan gå op til tre dage, før testsvaret er tilgængeligt.

Testsvar for børn under 15 år kan udelukkende ses i TCDK appen.

Kan appen udløse Coronapas til brug på rejser mv.?

Nej. De automatiske handlinger, som er bundet op på et covid-19-prøvesvar (fx fornyelse af Coronapas) udløses ikke med testsvarene fra PCR Hjemmetest Studie.
Hvor lang tid går der, før jeg får mit covid-19-testsvar?

Når du er blevet testet for covid-19, kan der gå op til tre dage, før svaret er klar. Når svaret foreligger, bliver det tilgængeligt både for dig selv og din læge på sundhed.dk samt i TCDK appen. På sundhed.dk kan du logge på med NemID/MitID og finde svaret under ”Laboratoriesvar”. Er du i tvivl om tolkningen af svaret, skal du kontakte din egen læge.

Mit resultat er positivt/påvist, hvad gør jeg?

Hvis du får påvist covid-19, anbefaler Statens Serum Institut, at du (eller dit barn) får taget en ny prøve i et af TCDK testcentre via podning af testpersonalet. Hvis du har fået foretaget en svælgpodning af en poder samme dag som selvpodningen, så skal du gå ud fra testresultatet af denne. Du skal endvidere følge de gældende retningslinjer om selvisolation og kontaktopsporing for personer smittet med covid-19.

6. Datasikkerhed og jura 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Statens Serum Institut (SSI) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Det betyder, at det er SSI, som skal sikre, at reglerne om behandling af personoplysninger overholdes, herunder at behandlingen sker med passende sikkerhed.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan SSI behandler personoplysninger om dig, er du altid velkommen til at kontakte vores afdeling for Databeskyttelse og Informationssikkerhed på ssidatabeskyttelse@ssi.dk eller på tlf. 4046 0083. Telefontiderne er tirsdag og torsdag fra kl. 9.00-15.00.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, bør du kontakte SSI via Digital Post. Du kan læse mere om, hvordan du bruger Digital Post på siden Sikker kommunikation med SSI.

Herudover er den fysiske adresse samt generelle kontaktoplysninger for SSI følgende:

Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S
CVR-nr.: 46837428
Telefon: 3268 3268
E-mail: serum@ssi.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncernfælles databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: databeskyttelse@sum.dk
 • Ved brev: Holbergsgade 6, 1057 København K, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Inden TestCenter Danmarks App udrulles nationalt foretages et kontrolleret pilotprojekt, benævnt ”PCR Superviseret test” i perioden fra den 1. december til den 22. december 2022.

Pilotprojektet har til formål at etablere et superviseret testflow i et testcenter via brug af TestCenter Danmarks App samt evaluere, om test-flowet samt TestCenter Danmarks App er tilstrækkeligt robuste til registrering af PCR Superviseret test.

Herudover vil de registrerede i projektet modtage svar på deres Covid-19-tests, og formålet er således indberetning af prøvemateriale til os, som vi i vores egenskab af landets centrallaboratorium skal analysere. Indberetningen af prøvemateriale til os er en forudsætning for, at vi kan monitorere udviklingen i virusvarianter. Et vigtigt formål er således smitteovervågning ved monitering af virusvarianter. Eventuelt restmateriale fra prøverne bliver opbevaret på SSI med henblik på bl.a. forskning. Læs mere om hvad der sker med restmaterialet fra prøver, der er analyseret på SSI her: https://www.ssi.dk/om-ssi/persondataorientering, under fanen ”Har du fået en prøve analyseret hos SSI”.

Formålet er endvidere at medvirke til, at vi kan varetage opgaven med at deltage i det operationelle beredskab mod smitsomme sygdomme. TestCenter Danmarks App har herved til formål at understøtte den nuværende og kommende testindsats imod Covid-19 ved at effektivisere indberetningen af tests for Covid-19.

Endelig behandles oplysningerne til brug for videnskabelig og statistiske undersøgelser.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er:

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra e i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen), da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Statens Serum Institut har fået pålagt efter § 222 i lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 (sundhedsloven).

Behandlingen af følsomme personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g og i.

Vi behandler dit CPR-nummer med hjemmel i § 11, stk. 1, i lov nr. 502 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

Vi kan bl.a. behandle dine oplysninger i forbindelse med at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 10.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
  o Navn
  o Telefonnummer (hvis du vælger at oplyse dette)
  o Oplysning om udført test
  o Evt. forældremyndighed (hvis login med NemID/MitID)
  o Testtype
  o Testtidspunkt
  o Egen læges ydernummer
  o Køn
 • Fortrolige personoplysninger
  o CPR-nummer
 • Følsomme personoplysninger
  o Biologisk materiale (din prøve, som du indleverer til det sted, du bliver testet)
  o Positivt resultat af Covid-19-test.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere, som varetager drift og support af løsningen samt opbevaring af personoplysninger.

Når SSI har analyseret din prøve, sendes svaret til din læge, og svaret gøres tilgængelig i app’en og på sundhed.dk. Resultatet vil ligeledes blive indberettet i Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), der er en landsdækkende, automatisk opdateret database over mikrobiologiske undersøgelsesresultater. Hvis du kommer på sygehuset, vil den behandlende sundhedsperson kunne slå svaret op i MiBa.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil som udgangspunkt ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvis SSI får behov for at overføre oplysninger til lande uden for EU og EØS, vil det ske efter reglerne i databeskyttelsesforordningens kapitel 5, som har til hensigt at opretholde det samme sikkerhedsniveau som i EU og EØS.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indsamler oplysninger fra dig, og vi indsamler oplysninger om dig via opslag i stamdataregistre hos Sundhedsdatastyrelsen. Vi modtager også visse oplysninger om dig fra Digitaliseringsstyrelsen, når du logger ind med NemID/MitID.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, de er indsamlet til.

I forbindelse med behandlingen sker der alene midlertidig opbevaring af personoplysninger på din mobile enhed. I en browser gemmes data, indtil sessionen er gennemført succesfuldt. Data gemmes ikke, hvis sessionen annulleres, eller hvis der opleves inaktivitet i mere end 30 min.

Registre er placeret på et lukket netværk, som kun kan tilgås fra back-end services. Opbevaring af såvel registre som indberetninger sker hos Statens It. Indberetninger slettes efter 180 dage. Registre (f.eks. telefonnummer) slettes efter 180 dages inaktivitet.

SSI vil opbevare oplysninger relateret til prøven indtil oplysningerne ikke længere er nødvendige til udførelse af instituttets opgaver, herunder for at kunne overvåge smitte med covid-19 og for at stille prøvesvaret til rådighed som en del af din sundhedsjournal.

Restmaterialet vil blive gemt indtil det tidspunkt, hvor materialet ikke længere er nødvendigt til udførelse af instituttets opgaver. Når SSI ikke længere har behov for materialet til udførsel af instituttets opgaver, vil oplysningerne udelukkende blive anvendt til fremtidig sundhedsvidenskabelig forskning. Når prøverne ikke længere har statistisk eller videnskabelig værdi, vil de blive destrueret. Det biologiske materiale kan dog ikke udleveres til forskning, hvis du er tilmeldt Vævsanvendelsesregistret. Du kan læse mere om Vævsanvendelsesregistret her. Du kan læse mere om Danmarks Nationale Biobank på vores hjemmeside her. Her kan du finde oplysninger om din mulighed for at anmode om destruktion af restmaterialet.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

7. Driftsstatus 

Normal drift.