Opbevaring af restmateriale

Danmarks Nationale Biobank samarbejder med TestCenter Danmark omkring lagring af mundskrab (podninger) fra borgere, der tester positiv for covid-19. Samarbejdet betyder at restmateriale efter endt PCR analyse for covid-19, lagres i Danmarks Nationale Biobank. Dette sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 10, og restmaterialet vil således alene blive brugt til at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Er det restmateriale fra alle prøver der bliver gemt?

I starten af covid-19 epidemien, blev restmateriale fra både de positive og de negative covid-19 prøver gemt. Siden den 7. september 2020 gemmer vi ikke længere restmateriale fra de negative prøver. Restmateriale fra borgere, der er testet negativ for covid-19 efter den 7. september 2020, bliver destrueret, når analysen af prøven er gennemført. Efter denne dato, gemmer vi således kun restmateriale fra borgere, der har fået et positiv svar på deres covid-19 test.

Hvor længe bliver restmaterialet gemt?

Restmaterialet vil blive gemt indtil det tidspunkt, hvor materialet ikke længere har statistisk eller videnskabelig værdi.

Kan jeg sige nej til, at mit restmateriale anvendes til forskning?

Ja, du kan selv beslutte om dine vævsprøver må anvendes til forskning. Det kan du gøre ved at tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret. Du kan læse mere om, hvordan du tilmelder dig Vævsanvendelsesregisteret.

Kan jeg bede om at få mit restmateriale destrueret?

Ja, du kan godt henvende dig til Statens serum institut og få dit restmateriale destrueret. Her kan du kan læse mere om destruktion af biologisk materiale.