Vente- og svartider

Har kan du se de aktuelle ventetider og svartider for TestCenter Danmarks covid-19-tests.

Der er fokus på at holde både ventetider og svartider for TestCenter Danmarks covid-19-test nede, så alle har mulighed for hurtigt at få en test, men også hurtigt kan se svaret på testen på sundhed.dk.

Regeringens målsætning er, at 80 pct. skal have adgang til covid-19-test inden for 24 timer, og at 80 pct. får svar på test dagen efter, at testen er foretaget.

Ventetider

Hvis du ønsker at gøre brug af tilbuddet om, at alle personer på 2 år eller ældre kan blive testet for covid-19 i et af TestCenter Danmarks testcentre, kan du se ventetiden i de enkelte testcentre her. Opgørelsen viser alene ventetiden for test, som du selv kan booke via coronaprover.dk. Ventetidsoverblikket opdateres alle hverdage kl. 11.

Grafen nedenfor illustrerer, hvor stor en andel af befolkningen der i sidste uge havde adgang til test i nærheden af deres bopæl. Tallene opdateres hver onsdag kl. 11. Af grafen fremgår regeringens målsætning om, at 80 pct. skal have adgang til en covid-19-test inden for 24 timer.

Graf over andel af befolkningen med afgang til test inden for 24 timer og regeringsmålsætning 


Testtilgængeligheden udregnes efter, hvor stor en andel af befolkningen der har mulighed for at booke tid til test i den testklynge, som deres bopælskommune tilhører. Her kan du se en oversigt over, hvilke kommuner der tilhører hvilke testklynger.

Svartider

I den nedenstående graf kan du se en oversigt over svartider for den forløbne uge. Svartiden er den tid, der går, fra covid-19-testen (podningen) blev taget, til der er svaret ud fra TestCenter Danmarks laboratorier til sundhed.dk. Svartiderne opgøres onsdag kl. 11 for den foregående uge.

Svartider i samfundssporet (i pct.)

Svartider i samfundssporet (i pct.)

 

13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9
+2 dage efter 0,35 0,43 0,33 0,35 0,36 0,36 -
2 dage efter 0,04 0,09 0,13 0,21 0,50 0,00 0,10
Dagen efter 58,77 60,79 60,28 61,64 58,59 40,89 56,26
Samme dag 40,85 38,69 39,26 37,8 40,55 58,75 43,64

Anm.: Svartiderne er for personer testet for covid-19 i TestCenter Danmarks testcentre. Det bemærkes, at den sidste dag i opgørelsen ikke altid vil være endeligt opgjort på tidspunktet for offentliggørelsen af oversigten.

Kilde: TestCenter Danmark

Hvis du gerne vil se ventetider og svartider for sundhedssporet, kan du se dem her via regioner.dk.